Vår verksamhet

Saco-S-rådets fackliga förtroendevalda förhandlar med arbetsgivaren i frågor som rör din och andra medlemmars anställning vid Göteborgs universitet.

Publicerad: Fredag 27 mar 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 15 jun 2017

Nästan alla ledamöter som sitter i styrelsen arbetar fackligt aktivt som förtroendemän, också kallat förtroendevalda eller fackliga ombud. Den som har uppdrag som förtroendeman är arbetstagarnas representant och företräder medlemmarna i till exempel löneförhandlingar och personärenden.

Göteborgs universitet är stort. Därför har vi delat upp våra ansvarsområden i fakultetsområden. På vårt kansli arbetar tio lokala fackliga förtroendevalda som du är välkommen att ta kontakt med.