Det här gör vi

Saco-S-rådets fackliga förtroendevalda förhandlar med arbetsgivaren i frågor som rör Din och andra medlemmars anställning vid Göteborgs universitet.

Publicerad: Fredag 27 mar 2015

Senast uppdaterad: Måndag 25 maj 2015

Nästan alla ledamöter som sitter i styrel arbetar fackligt aktivt som förtroendeman också kallad förtroendevald eller facklig ombud. Den som jobbar som förtroendeman har en viktig roll som arbetstagarrepresentant. Vi deltar bland annat i MBL-förhandlingar, löneförhandlingar och personärenden. Göteborgs Universitet är stort och därför har vi delat upp vårt ansvar i olika ansvarsområden som motsvarar fakultetsområden eller motsvarande. På vårt kansli jobbar totalt 12 lokala fackliga förtroendevalda som du är välkommen att ta kontakt med.