Saco-S rådets utsedda delegater 2015-2016

Enligt stadgarna består Saco-S rådet av ett antal ledamöter utsedda till årsmötet enligt följande: Varje Sacoförbund med medlemmar anställda vid Göteborgs Universitet utser en ledamot samt därutöver en ledamot för varje fullt hundratal medlemmar av förbundet inom myndigheten.

Publicerad: Tisdag 5 maj 2015

Senast uppdaterad: Måndag 25 maj 2015

Listan över utsedda delegater vid Saco-S rådet 2015-2016 hittar du här.