Din arbetsmiljö är viktig

Att ha en bra arbetsmiljö är oerhört viktigt. Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att se till att arbetsmiljön är bra på en arbetsplats och för sina anställda. Vid Göteborgs universitet skall alla institutioner ha minst ett arbetsmiljöombud (AMO) och varje fakultet ska ha ett huvudskyddsombud/huvudarbetsmiljöombud (HAMO) som samordnar alla AMO under en och samma fakultet.

Publicerad: Onsdag 15 apr 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 6 maj 2015

Arbetsmiljöombuden arbetar för alla anställda som finns på institutionen oavsett facklig tillhörighet, organiserade som oorganiserade. Arbetsmiljöarbete brukar delas upp i två områden: den fysiska och den psykosociala som är båda lika viktiga. Arbetsmiljöombudens uppgift är att företräda sina kollegor i arbetsmiljöfrågor. Du hittar mer information om Göteborgs Universitets arbetsmiljöarbete här. Du hittar också allmän information på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vem är ditt arbetsmiljöombud?

Är du osäker vem som är ditt arbetsmiljöombud så finns mer information på Göteborgs Universitets hemsida, klicka här. Där hittar du en förteckning över arbetsgivarföreträdare, arbetsmiljöombud och studentarbetsmiljöombud. Har du funderingar om eller runt din arbetsmiljö så kan du alltid kontakta ditt AMO eller vända dig direkt till din prefekt/chef.

Vill du bli arbetsmiljöombud på en institution?

Du blir vald som arbetsmiljöombud (AMO) av dina kollegor på din institution. Sedan är det en av de lokala fackliga organisationerna som formellt anmäler arbetsmiljöombuden till arbetsgivaren. Detta innebär att du måste vara facklig ansluten för att kunna bli vald till AMO. Om arbetsmiljöombudet är medlem i ett Sacoförbund blir det per automatik Saco-S-rådet vid GU som formellt anmäler arbetsmiljöombuden till arbetsgivaren. En AMO väljs för en treårig period. Som arbetsmiljöombud kan du ställa krav på åtgärder till arbetsgivaren, oftast prefekten, för att få en bra och bättre arbetsmiljö. Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för att se till att åtgärder genomförs men det är krav på att arbetsmiljöarbetet ska drivas tillsammans med arbetsgivaren och arbetsmiljöombuden som alltid representerar arbetstagarnas intresse. Du kan även läsa mer om vad det innebär att vara arbetsmiljöombud på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Saco-S-rådet tycker att arbetsmiljöarbetet är viktigt.

Att vara arbetsmiljöombud (AMO) på din arbetsplats kan vara ett uppdrag som ibland känns svårt och tungt. Vi vill därför ge dig bästa möjliga stöd. Vi bland annat anordnar ett antal träffar där du som arbetsmiljöombud kan diskutera dina egna frågor tillsammans med oss och med andra AMO. Ta kontakt med oss på Saco-S i Göteborg om du vill veta mer. Ring 031-786 1987, fyll i vårt kontaktformulär längst ned på vår hemsida eller klicka här för att se kontaktuppgifter till alla våra förtroendevalda.