Det här är Saco och Saco-S

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 21 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Tillsammans är vi ca 630 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda organiseras av Saco.

Publicerad: Fredag 10 apr 2015

Senast uppdaterad: Fredag 10 apr 2015

Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem. Saco-S driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart och tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Saco-S är en förhandlingsorganisationen för Statligt anställda akademiker och består av 21  Sacoförbund. Saco-S organiserar idag runt 87 000 akademiker. Är du Sacomedlem och anställd vid Göteborgs universitet tillhör du per automatik Saco-S. Det är vi på Saco-S rådet vid Göteborgs universitet  som representerar dig på din arbetsplats.

Läs mer här: www.saco.se och www.saco-s.se