• Välkommen till Makro!

    Makro är Sveriges samhällsekonomiska forum. En mötesplats skapad av Saco i syfte att på djupet diskutera möjligheterna och de politiska vägvalen i svensk ekonomi.