För dig som chef

Saco arbetar för att påverka chefers förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Vi samlar, analyserar och sprider information om chefer och ledarskap. Sacoförbunden hjälper chefer med rådgivning och förhandlingshjälp och att utvecklas och stärkas i chefsrollen.

Nyckelord:
Chef

Inom Saco finns ungefär 140 000 medlemmar som är chefer, vilket gör att vi är en av Sveriges största chefsorganisationer. Du kan vara medlem i ditt Sacoförbund genom hela din karriär. Saco och förbunden arbetar för att du som chef ska kunna göra ett bra jobb och att det ska löna sig att vara chef. 

Att sätta lön

Lönesamtal

Lön kan vara en stark drivkraft för prestation och professionell utveckling. Rätt använt fungerar det som ett styrmedel för dig som chef. Men hur ska du bedöma ansvar, prestationer och annat som styr medarbetarnas löner? För att det ska vara effektivt behöver du rätt stöd, kunskaper och förutsättningar. Läs mer om att sätta lön 

Chefens arbetsmiljö

Det nya gränslösa arbetslivet ger möjlighet till flexibilitet men ställer också nya krav på dig som chef och ledare. Saco chefsråd har formulerat åtta råd om hur du som chef kan hantera gränslöshet och stress i din arbetsmiljö.   

Skapa en god arbetsmiljö för dina medarbetare

Ofta är det du som chef som i praktiken är ansvarig för dina medarbetares arbetsmiljö. Som chef behöver du ha förutsättningar att ta ditt ansvar. Du behöver kunskap och befogenheter. Här listar vi några frågeställningar kring organisatorisk och social arbetsmiljö att utgå ifrån. 

Det ska löna sig att vara chef

På Saco har vi stor kunskap om akademikers löner och lönebildning och det gäller även chefslöner. Du som är medlem i ett Sacoförbund får tillgång till Saco Lönesök. Sacoförbunden samlar in löner från 300 000 akademiker. Du som är medlem i ett Sacoförbund kommer åt siffrorna via ditt förbunds hemsida. Som chef har du möjlighet att jämföra chefslöner från flera Sacoförbund. 

Ny som chef

Om du är ny i din chefsroll behöver du extra stöd och kanske utbildning. Se till att ditt uppdrag är tydligt och att du är överens med din chef och/eller styrelse vad som ingår i din roll. Kontakta gärna ditt Sacoförbund för rådgivning redan när du söker eller blir erbjuden en chefstjänst.

När du är ny som chef behöver du hitta dina egna drivkrafter och tydliggöra din roll i organisationen. Lotta Fogel, utbildare och coach i chef- och ledarskap delar med sig av några råd här.

Du kan också se ett inspelat seminarium på temat Ny som chef med Bengt Kallenberg här.

Bengt Kallenberg föreläser i Uppsala, mars 2016