Sacos chefsguider

Här har vi samlat Sacos guider och råd för dig som är chef. De handlar om vad du som chef kan tänka på i olika situationer. De handlar också om vad du som chef ska kunna kräva av din organisiation - du måste ha rätt förutsättning för att kunna vara en bra chef.

Gör som 6000 andra chefer - prenumerera på Sacos nyhetsbrev Chefsnyheterna.

Starta prenumeration

Chefens kompetensutveckling

Kan man utbilda sig till chef? Nätverket och coachen är det som du har mest nytta av. Saco Chefsråd har tagit fram 9 råd om kompetensutveckling för dig som chef. Till guiden

Professionell feedback

Vi har alla ett grundläggande behov av att bli sedda och bekräftade. Därför är professionell feedback ett effektivt verktyg i ledarskapet. Det ger energi och kan motivera medarbetare och organisation att utvecklas. Saco Chefsråd har i samarbete med ledarskapsexperten Johan Nordenfelt tagit fram sju råd till chefer om att ge feedback.
Till guiden

Rekrytering

Att anställa är en viktig och stor investering. Processen kräver både tid och kompetens. Men tänk på att en felrekrytering blir ännu dyrare och mer tidsödande. Saco Chefsråd har tagit fram tio råd till chefer som ska rekrytera nya medarbetare. Till guiden.

Skapa en innovativ organisation

Du har som chef en stor betydelse för att utveckla en innovativ kultur på arbetsplatsen. Saco chefsråd har formulerat råd om hur du kan stärka innovationen på din arbetsplats.Till guiden

Ny som chef

Lotta Fogel, utbildare och coach, formulerar råd till dig som är ny i chefsrollen. Hon betonar vikten av att hitta din inre kompass, tydliggör ditt uppdrag, uppåt och nedåt samt att passa på att vara ny. Till guiden.

Hantera gränslöshet och stress

Det nya gränslösa arbetslivet ger möjlighet till flexibilitet men ställer också nya krav på dig som chef och ledare. Saco chefsråd har formulerat råd om hur du som chef kan hantera gränslöshet och stress i din arbetsmiljö. Till guiden.

Att sätta lön

Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen har gått till. Karin Karlström, Sacos utredare i chefsfrågor, har tagit fram en guide för dig som ska sätta lön – vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att lönesätta på ett så bra sätt som möjligt. Till guiden.

När det värsta händer

Saco Chefsråds gudie om hur du kan agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. Till guiden

Etik och ledarskap

Oegentligheter i olika former förekommer på många arbetsplatser och som chef har du en viktig roll i arbetet med att förebygga och hantera.Saco Chefsråd har tagit fram en guide om hur du hanterar etiska dilemman som du kan ställas inför i din chefsroll. Till guiden

Kontaktpersoner

Anna Kopparberg, Projektledare opinionsbildning och påverkan
anna.kopparberg@saco.se

08-613 48 66

Karin Karlström, Utredare, chef- och ledarskapsfrågor och samordnare, jämställdhetsfrågor
karin.karlstrom@saco.se

08-613 48 22