Här finns jobben i framtiden

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. Saco vill bidra till ett bra underlag och underlätta för den som ska välja högskoleutbildning. Här hittar du alla yrkesprognoser i en förkortad form utifrån lägena liten konkurrens, balans och stor konkurrens om jobben.

De fullständiga texterna med källhänvisningar hittar du i Sacos rapport Framtidsutsikter 

Arbetsterapeut

Arkitekt

Audionom

Biomedicinska analytiker

Datavetare

Djursjukskötare

Inredningsarkitekt

Kemist

Lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Matematiker och statistiker

Planeringsarkitekt

Receptarie

Skolledare

Speciallärare och specialpedagog

Tandhygienist

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan

Apotekare

Arbetsförmedlare

Bibliotekarie

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Dietist

Fysiker

Fysioterapeut

Geovetare

Högskoleingenjör

Jurist

Kiropraktor

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Lärare och forskare vid universitet och högskolor

Naturvetare inom lantbruk: agronom, lantmästare med flera

Naturvetare inom life science

Naturvetare inom miljö: miljö- och hälsoskyddsinspektörer, miljövetare med flera

Naturvetare inom skog: jägmästare, skogsmästare med flera

Naturvetare inom trädgård och landskap

Officer

Optiker

Psykolog

Sjukhusfysiker

Socionom

Studie- och yrkesvägledare

Systemvetare

Tandläkare

Beteendevetare

Biolog

Hälsovetare

Kommunikationsyrken

Musei- och kulturyrken

Personalvetare

Samhällsvetare

Veterinär

Apotekare

Arbetsförmedlare

Arbetsterapeut

Arkitekt

Audionom

Beteendevetare

Bibliotekarie

Biolog

Biomedicinska analytiker

Brandingenjör

Civilekonom och ekonom

Civilingenjör

Datavetare

Dietist

Djursjukskötare

Fysiker

Fysioterapeut

Geovetare

Hälsovetare

Högskoleingenjör

Inredningsarkitekt

Jurist

Kemist

Kiropraktor

Kommunikationsyrken

Landskapsarkitekt

Logoped

Läkare

Lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6

Lärare och forskare vid universitet och högskolor

Matematiker och statistiker

Musei- och kulturyrken

Naturvetare inom lantbruk: agronom, lantmästare med flera

Naturvetare inom life science

Naturvetare inom miljö: miljö- och hälsoskyddsinspektörer, miljövetare med flera

Naturvetare inom skog: jägmästare, skogsmästare med flera

Naturvetare inom trädgård och landskap

Officer

Optiker

Personalvetare

Planeringsarkitekt

Psykolog

Receptarie

Samhällsvetare

Sjukhusfysiker

Skolledare

Socionom

Speciallärare och specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Systemvetare

Tandhygienist

Tandläkare

Veterinär

Yrkeslärare i gymnasieskolan

Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan