Välkommen till oss!

Sacorådet i Region Gotland består av 14 självständiga Sacoförbund med den gemensamma nämnaren att de är yrkes- och examensgrupper, t.ex. arbetsterapeuter, arkitekter, bibliotekarier, ekonomer, ingenjörer, jurister, lärare, naturvetare, sjukgymnaster, socionomer, tandhygienister. Totalt är vi 1137 medlemmar vid årets början.