Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om hur Saco hanterar dina personuppgifter. Har du frågor om hanteringen? Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner i listan.
 • Om du är medlem i ett Sacoförbund kan vi komma att behandla dina personuppgifter i ändamål för lönestatistiska utredningar. Saco får uppgifter från Sacoförbunden som vid utredningarna pseudonymiseras för att säkerställa högsta möjliga skydd av din personliga integritet.

  Ändamålet med de lönestatistiska utredningarna är att värna om Sacoförbundens medlemmars intressen i frågor som lönebildning, löneförmåner, rättvis lönesättning och anställningsvillkor, samt i opinionsbildande syften för att värna om akademikernas intressen i samhället. Du kan vända dig till Sacos kansli på kansli@saco.se för att utöva dina rättigheter som registrerad.

 • Anmälan

  När du anmäler dig till seminarier, kurser och konferenser kommer dina kontaktuppgifter som du lämnar i samband med en anmälan att registreras, sparas och nyttjas för att kunna förse dig med relevant information om eventet enligt avtal.

  Dina kontaktuppgifter sparas också, så länge det är nödvändigt, med ändamålet att kunna skicka dig en inbjudan om att delta på aktuellt event vid ett eventuellt återkommande tillfälle. Du kan när som meddela oss om att du inte önskar vidare inbjudan om eventet.

  Betalning

  Betalningsuppgifter som du lämnar i samband med anmälan registreras, sparas och nyttjas för att för att hantera eventuell betalning enligt avtal. Relevant betalningsunderlag sparas enligt gällande lagstiftning.

  Deltagarlista

  När du anmält dig till ett event kan vi publicera roll och det företag, förbund eller den organisation du representerar på en deltagarlista för eventet, som publiceras på vår hemsida. Ändamålet är att du och andra deltagare ska erbjudas information om deltagande på aktuellt event. Efter en intresseavvägning har Saco bedömt att det kan vara betydelsefullt för deltagare att kunna ta del av vilket deltagande och nätverk som erbjuds via eventet. Deltagarlistan raderas efter eventet.

  Utökad deltagarlista inkluderat namn och kontaktuppgifter kan komma att delas med deltagare på eventet för att kunna erbjuda vidare kontakt och nätverk. Hör av dig till event@saco.se om du inte vill att ditt deltagande ska synas på deltagarlistan.

  Mat- och boende

  Om du anmäler dig till ett event och i samband med det skickar in uppgifter om allergier/specialkost eller särskilda preferenser om boende samtycker du till att Saco behandlar dessa uppgifter i syfte att beställa lämplig mat och boende till eventet. Vi kommer att radera uppgifterna direkt efter det att eventet har ägt rum.

  Foto, video- och ljudupptagningar

  På våra event kan vi fotografera, filma eller göra ljudupptagningar.

  Ändamålet är att Saco i vissa fall har ett intresse av att nå ut till andra intressenter om våra event, dess innehåll och vår verksamhet med relevant information och kunskap om våra arbetsområden.

  Där det erbjuds kommer Saco att informera om att foto, filmning eller ljudupptagning sker vid aktuellt tillfälle. Vi strävar alltid efter att anpassa våra event så att den som inte vill komma med på t.ex. bild ska ha möjlighet att undvika det.

  Information och erbjudanden om andra event

  Dina kontaktuppgifter sparas också tills vidare med ändamålet att kunna skicka dig erbjudanden om att delta på andra event som erbjuds via Saco. Du kan enkelt avregistrera dig i mailet om vidare utskick alternativt maila oss på e-postadressen nedan om du inte längre önskar dessa utskick.

  Har du en fråga?

  Om du undrar hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill ändra eller radera personuppgifter som vi hanterar kring ett event så kan du med fördel kontakta: event@saco.se

 • Enligt dataskyddslagstiftningen är Saco personuppgiftsansvarig för personuppgifter för medverkande utställare, bokningsansvarig på besökande skolor och biljettregistreringen.

  Biljettbokning

  Vi sparar dina uppgifter till kommande års mässa som underlag för inbjudan och för att kunna vara dig behjälplig vid din beställning om du skulle behöva få tillgång till förgående års beställningsuppgifter.

  Besökare, biljettregistrering, mässplanering och noteringar under besöket

  Vi sparar dina uppgifter i vår mässapp tre veckor efter genomfört event för att ge dig tid att exportera dina uppgifter för din fortsatta planering inför studievalet.

  Utställare

  Vi sparar dina uppgifter till kommande års mässa som underlag för inbjudan och för att kunna vara dig behjälplig vid din beställning om du skulle behöva få tillgång till förgående års beställningsuppgifter. Vi vidarebefordrar dina bokningsuppgifter till våra partners för genomförande av Sacos Studentmässor.

  Sacos kompetensutvecklingsprogram för studievägledare

  Vi sparar dina anmälningsuppgifter under hela kursperioden för att ha möjlighet att vid behov komma i kontakt med dig.

  Personuppgiftsbiträden

  Personuppgiftsbiträden är ITM-Mobile, vår leverantör av mässappen Saco Studentmässa och administrationssystemet, samt Stockholmsmässan och Malmömässan.

 • Vi på Saco är ansvariga för en del av behandlingen av personuppgifter som sker på våra sidor i sociala medier, men det är alltid respektive plattform som bär det huvudsakliga ansvaret. De insamlade uppgifterna lagras i USA.

   

  Facebook, LinkedIn, Youtube och Instagram

  Gällande ansvar enligt dataskyddslagstiftning så är vi personuppgiftsansvariga för den aktivitet som sker på våra sidor på dessa plattformar. Detta ansvar omfattar de inlägg vi publicerar samt för andra användares publiceringar på våra sidor.

  Vårt ansvar är primärt att tillse att vi informerar enskilda om vår personuppgiftsbehandling på våra sidor, att vi modererar och tar bort sådana kommentarer som strider mot lag samt ser till att bemöta förfrågningar från enskilda vars personuppgifter behandlas på någon av våra sidor.

  Vi ansvarar också enligt annan lagstiftning för att moderera och tillse att brottsliga kommentarer inte får finnas kvar på våra sidor. Detta ansvar utövar vi genom att se till att övervaka och moderera våra sidor, och radera allt som är brottsligt.

  Twitter

  Då Twitter inte möjliggör kontroll över andras inlägg, taggningar eller kommentarer på egna inlägg så är vårt ansvar mer begränsat.

  För Twitter-konton är vi endast personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i våra egna inlägg, men inte för andras inlägg som sänds genom kontot. För sådana inlägg som utgör brott så ansvarar vi bara för de inlägg vi själva skriver och inte sådant som skrivs till oss eller om oss.

  Kommentarer i sociala medier

  Vi på Saco förbehåller oss rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att blockera användare som vid upprepade tillfällen inte håller sig till våra förhållningsregler.

  Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på våra sidor i sociala medier. Känslig information kan vara sådant som facktillhörighet, sexuell läggning, religion m.m. Vi bevakar och modererar våra sidor i sociala medier på vardagar klockan 9-17.

 • Vid kommer att samla in och spara personuppgifter så som namn, kontaktuppgifter, personnummer, utbildning samt andra uppgifter som kan vara relevanta för att styrka din lämplighet för tjänsten.

  Vi delar dina personuppgifter med eventuell anlitad rekryteringsbyrå som är personuppgiftsansvarig för hur personuppgifterna hanteras hos dem. Vi upprättar tillämpliga avtal oss emellan som reglerar hur dina personuppgifter får hanteras.

  Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla in uppgifterna om dig för att kunna angöra om du är lämplig för tjänsten.

  Hur vi hanterar referenser

  I en anställningsprocess är det normalt att den blivande arbetsgivaren begär in referenspersoner från dig som ansökande. Dina referenspersoner kommer då att få lämna arbetsrelaterade uppgifter om dig.  

  Relevanta uppgifter om dig som kandidat sparas hos oss i 24 månader för att kunna hantera eventuella ärenden enligt till exempel diskrimineringslagen.

  Om du blir anställd hos Saco

  Om du blir anställd hos Saco kommer du att få mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du är anställd.  

 • Du har följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen när Saco behandlar dina personuppgifter:

  Rätt till tillgång

  Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig.

  Rätt till rättelse

  Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

  Rätt att bli raderad

  Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter, till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

  Om du har gett ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke till behandling.

  Rätt att begära begränsning

  Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

  Rätt att göra invändningar

  Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om Saco inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Saco upphöra med behandlingen.

  Rätt till dataportabilitet

  Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig och givet att det är tekniskt möjligt.

 • Har du synpunkter på hur Saco hanterar dina personuppgifter?

  Om du vill framföra klagomål på hur Saco hanterar dina personuppgifter ska du i första hand skriva till oss. Beskriv dina synpunkter eller dina klagomål i ett mejl; uppge ditt namn och telefonnummer – eller din mejladress om du föredrar att vi kontaktar dig den vägen.

  Du har också möjlighet att anmäla Sacos personuppgiftshantering till Integritetsskyddsmyndigheten. På deras hemsida finns information om hur du kontaktar dem.

  Kontakta Saco angående dina personuppgifter

  Har behöver du hjälp med att hantera dina rättigheter eller har frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på dataskyddsombud@saco.se alternativt kontakta dataskyddsanavarig på Saco på telefon 08-613 48 00 eller via brev till Saco, Dataskyddsanavarig, Box 2206, 11315 Stockholm.

  Saco kommer att behandla din begäran inom 30 dagar. Vid begäran kommer vi att behöva säkerställa din identitet.

 • På en arbetsplats finns det ofta en lokal akademikerförening eller Sacoråd som arbetar för medlemmarna på arbetsplatsen. Det är viktigt att det finns information för dem om aktiviteter och möjlighet att följa styrelsens arbete. Ett sätt att nå ut med informationen är via en webbplats. Saco tillhandahåller ett publiceringsystem och drift för dessa webbplatser.

  Webbplatserna för de lokala akademikerföreningarna hittar du här: https://www.saco.se/fortroendevald/lokalt-fackligt-arbete/lokala-foreningar/

  Innehållet på dessa webbplatser är inte Saco personuppgiftsansvarig för.

   

Publicerad: 2023-05-29

Senast uppdaterad: 2023-07-04