Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

10 argument för kollektivavtal

Kollektivavtalet är en viktig del av den svenska modellen. Det är nämligen resultatet av de förhandlingar som sker mellan fack och arbetsgivarorganisationer och innehåller överenskommelser om bland annat lön, arbetstid, tjänstepension och semester. På den här sidan har vi samlat våra 10 bästa argument för kollektivavtal.

1. Allt i samma paket!

Kollektivavtalen löser många komplicerade frågor i ett paket, vilket underlättar för både anställda och arbetsgivare. Det som oftast ingår är tjänstepension, arbetstid, semester, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom, försäkringar, medbestämmande med mera. Du behöver inte själv förhandla om varje fråga separat.

2. Kollektivavtal ger mer i plånboken

Om du räknar samman allt som kollektivavtalet ger i form av lön, pension och ersättningar i övrigt så blir det en stor skillnad i pengar, jämfört med vad du skulle få utan kollektivavtal.

3. Du slipper göra jobbet

Erfarna experter och förhandlare har utformat villkoren. Oftast är det mycket komplexa frågor, som pension, som är svåra att själv sätta sig in i. Om du själv ska förhandla fram samma bra förmåner som det finns i de flesta kollektivavtal måste du inte bara vara otroligt insatt i många frågor, du måste också vara expert på att förhandla. Med kollektivavtal behöver du inte själv anlita någon expert för att förhandla – jobbet är redan gjort.

4. Stor frihet för dig

Enskilda löner sätts aldrig centralt i Sacoförbundens avtal, se argument 7. Inom ramen för kollektivavtalet finns dessutom ofta möjligheter att förhandla själv om vissa villkor utöver lönen. Det kan till exempel vara arbetstid och semester. Och det finns inget som hindrar dig att diskutera ytterligare förmåner - som inte regleras i ditt kollektivavtal - med din arbetsgivare.

5. Du får vara med och bestämma

Utan kollektivavtal finns det många situationer där man som anställd inte har något inflytande över vad som händer på arbetsplatsen. Med kollektivavtal finns det reglerat hur arbetsgivaren ska informera och förhandla med de anställdas representanter. Du får möjlighet att diskutera och påverka de beslut som fattas

6. Ensam är inte alltid stark

Det är större chans att arbetsgivaren går med på villkor som ser likadana ut för en hel bransch. Det är svårare för arbetsgivaren att säga nej till en representant som har en stor grupp anställda bakom sig.

7. Du påverkar själv din lön

Kollektivavtal för akademiker bestämmer hur löneprocessen ska gå till, men utan att detaljreglera. Du får själv förhandla om och påverka din lön med hjälp av din prestation på arbetet. Avtalet kan till exempel säga att du har rätt till ett lönesamtal med lönesättande chef, och vilka lönekriterier som ska gälla på din arbetsplats.

Sacoförbunden hjälper dig med förberedelser genom råd och tips samt med arbetsmarknadens bästa lönestatisk, Saco Lönesök. Saco Lönesök hittar du via ditt förbunds webbplats.

8. Kollektivavtalen är skräddarsydda

Kollektivavtalet kan anpassas för olika branscher, yrken och arbetsplatser. Behoven ser olika ut på olika arbetsplatser när det gäller till exempel arbetstider och ersättningar eller kompetensutveckling.

Ett exempel kan vara arbetstiderna, som för en läkare måste vara mycket annorlunda jämfört med en personalvetares. I läkarens kollektivavtal behövs regler om jour och beredskap, medan det kanske inte alls behövs för personalvetaren. Med kollektivavtal kan man anpassa avtalen efter behoven på arbetsplatsen, till och med efter behoven på en särskild avdelning. Det är omöjligt att göra med lagstiftning.

9. Billigare och snabbare än domstol

Om det uppstår en konflikt mellan dig och din arbetsgivare är det mycket snabbare och billigare för dig att lösa den via en facklig förhandling än via domstol. Då kan frågan ofta få en lösning innan den hunnit bli infekterad, och arbetsklimatet blivit förstört.

I kollektivavtal finns regler om att det måste finnas en dialog mellan arbetsgivaren och representanter för de anställda. En fungerande dialog gör det oftast lättare att lösa konflikter. Dessutom är det den fackliga organisationen som förhandlar med arbetsgivaren, vilket gör det enklare för dig. Och framför allt mycket billigare, en domstolsprocess kan kosta massor med pengar och ta åratal.

Skulle ett ärende ändå gå så långt som till domstol får du gratis juridiskt stöd, genom att ditt fackförbund driver ditt ärende.

10. Kollektivavtal ger färre konflikter

Kollektivavtal skapar stabilitet på arbetsmarknaden och ger färre konflikter. Under avtalstiden gäller så kallad fredsplikt, då får man inte vidta några stridsåtgärder (till exempel strejk och lockout). Jämfört med andra länder är det ovanligt få konflikter på den svenska arbetsmarknaden. På så sätt bidrar kollektivavtalen även till att skapa ett bra och tryggt företagsklimat i Sverige.

Publicerad: 2015-02-04

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Dela sidan