För dig som är förtroendevald

På den här sidan hittar du som är förtroendevald i ett Sacoförbund profilprodukter, stöd och arbetsmaterial som du kan använda i ditt uppdrag. 

 

  


Ordlista för förtroendevalda

Den fackliga världen är full av begrepp som kan vara svåra att ta till sig. För att möjliggöra för förtroendevalda att snabbt komma in i uppdraget och öka förståelsen för dessa begrepp har en begreppsordlista tagits fram - från ajournera till övertidsarbete.

Lokalt fackligt arbete

Mycket av det fackliga arbetet bedrivs i idag på arbetsplatserna. Därför krävs det ett bra lokalt fackligt arbete. Då kan hänsyn tas till förutsättningar som råder på olika arbetsplatser.