Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Sacos förhållningssätt till krig och konflikter

Sacos arbete är baserat på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Så är det formulerat i ändamålsparagrafen i Sacos stadgar, som utgör grunden för Sacos agerande i alla frågor.

I det internationella arbetet är Sacos fokus att fackliga rättigheter är demokratiska rättigheter. Det blir allt tydligare i en värld där allt fler regimer begränsar rätten att yttra sig och organisera sig. Fackliga organisationer är ofta bland de första att förbjudas att verka i länder där auktoritära ledare har makten.

Därför är det viktigt att Saco bidrar till att stötta och bygga upp fackliga organisationer i andra länder. I en globaliserad värld är det viktigt att bra arbetsvillkor finns för alla som arbetar, oavsett i vilket land man lever.

Dessa frågor driver Saco främst genom följande organisationer:

  • NFS (Nordens Fackliga Samorganisation)
  • ETUC (Europeiska Fackliga Samorganisationen)
  • ILO (Internationella arbetsorganisationen)
  • TUAC (OECD:s fackliga rådgivande kommitté)
  • ITUC (Internationella Fackliga Samorganisationen)

Endast i undantagsfall har Saco uttalat sig om internationella konflikter. Det tydligaste undantaget är kriget i Ukraina. Det gjordes med utgångspunkt i att Rysslands ensidiga invasion av Ukraina är ett tydligt brott mot internationell rätt och att Ukrainas försvar är i enlighet med rätten till självförsvar enligt FN-stadgan.

Att Saco inte uttalar sig om konflikter betyder inte att vi inte är engagerade. Saco följer hela tiden den utrikespolitiska utvecklingen och verkar genom våra internationella medlemsorganisationer för stärkt demokrati och bra arbetsvillkor i hela världen.

Kontaktperson

Publicerad: 2024-03-05

Senast uppdaterad: 2024-03-05

Dela sidan