Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Utbildning lönar sig inte för alla

En akademisk examen är lönsam för de flesta, men det råder stor skillnad i lönsamhet mellan olika utbildningar. Här kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjligheten till löneutveckling för 36 olika utbildningsinriktningar.

Välj utbildningar

Genomsnittlig månadslön

kronor
kronor

Genomsnittlig livslön efter skatt

kronor
kronor

Skillnad i livslön efter skatt jämfört med gymnasieutbildade

%
Livslönen för personer med är ca procent än genomsnittet för dem med .
Livslönen för är ca procent än genomsnittet.
Livslönen för personer med är som för dem med .
%
Livslönen för personer med är ca procent än genomsnittet för dem med .
Livslönen för är ca procent än genomsnittet.
Livslönen för personer med är som för dem med .

När lönar sig utbildningen?

En person som påbörjar sin direkt efter gymnasiet tjänar in den vid års ålder.tjänar aldrig in sin utbildning.
En person som påbörjar en tjänar i genomsnitt in den vid års ålder.
En person som påbörjar sin direkt efter gymnasiet tjänar in den vid års ålder.tjänar aldrig in sin utbildning.
En person som påbörjar en tjänar i genomsnitt in den vid års ålder.

Löneutveckling

Den här utbildningen ger vanligvis en löneutveckling under arbetslivet.
En akademisk examen ger i genomsnitt en löneutveckling under arbetslivet.
Den här utbildningen ger vanligtvis en löneutveckling under arbetslivet.
En akademisk examen ger i genomsnitt en löneutveckling under arbetslivet.

Genomsnittlig månadslön

Visar medellönen 2018 för respektive utbildningsgrupp före skatt enligt SCB:s lönestatistik. Månadslönen avser heltid, vilket innebär att lönen för deltidsarbetande räknats upp till heltidslön. 

Genomsnittlig livslön efter skatt

Visar den samlade lönen över livet mellan 19 och 85 års ålder för respektive utbildningsgrupp. I beräkningen av livslön räknar vi in månadslöner, arbetslöshetsrisk, studietid, studiemedel, skatter och pensioner. Studiebidrag och studielån räknas som inkomst under studietiden, men återbetalningen av lånet har dragits av från nettolönen under amorteringstiden. I pensionen ingår både den allmänna pensionen från staten samt den kollektivavtalade tjänstepensionen.

När lönar sig utbildningen?

Utbildningen är lönsam vid den ålder – och om – man når ”break even” gentemot gymnasieutbildade. Högskolestudierna antas påbörjas direkt efter avslutat gymnasium. Studierna antas bedrivas på heltid med maximalt belopp för studiebidrag och studielån enligt 2018 års nivå. Livslönen för utbildningar som kräver behörighet från naturvetenskapliga gymnasieprogrammet, så som läkarutbildningen, jämförs med dem som har naturvetenskaplig gymnasieexamen som högsta utbildning. Övriga utbildningar jämförs med den genomsnittliga livslönen för en samhällsvetenskapligt gymnasieutbildad.

Löneutveckling

Visar hur stor skillnaden (före skatt) är mellan ingångslönen och lönen vid 65 års ålder för respektive utbildningsgrupp. Låg löneutveckling innebär att man inte kommer kunna förvänta sig att höja sin lön särskilt mycket under arbetslivet, medan hög innebär betydligt större möjligheter.

Läs mer i rapporten Lönar sig högre utbildning? Livslönerapport 2020.

Begreppet akademiker avser genomsnittet för personer med minst treårig akademisk examen. Alla siffror som redovisas i grafiken är baserade på 2018 års löner och regelverk.

Publicerad: 2020-10-05

Senast uppdaterad: 2024-03-13

Dela sidan