Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Akademikers kollektivavtal

Sacoförbunden vill att akademiker själva ska kunna påverka sin lön med hjälp av sin kompetens och prestation. Därför har akademikernas kollektivavtal utformats så att det ska vara möjligt.

Kollektivavtalen för Sacoförbundens medlemmar, akademikerna, skiljer sig oftast en del från de avtal som sluts för till exempel LO-medlemmar. Den skillnad som är mest uppmärksammad är skillnaden i lönefrågor. Inom Saco strävar vi efter att lönen ska baseras på den anställdes kompetens och prestationer.

Individuella löner

Du ska själv kunna påverka din lön genom att prestera bra på jobbet, ta på dig större ansvarsuppgifter och kompetensutveckla dig. Du ska få diskutera lönen med din arbetsgivare och därmed ha en chans att påverka den.

Därför finns det inte förutbestämda lönepotter i våra avtal. Där finns ingenting som säger att alla på en arbetsplats ska få en löneförhöjning på exempelvis två procent, oavsett vad de har presterat under året. Arbetsplatsen kan vara garanterad en viss procent - men eftersom du själv kan påverka din lön kan din löneförhöjning bli både större och mindre.

I avtalen finns det istället regler om hur själva löneprocessen ska gå till. Att du ska vara garanterad minst ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal per år är exempel på regler som kan finnas i kollektivavtalet. Vilka lönekriterier, vad som ska bedömas som bra prestationer, finns också med. Du är inte garanterad en viss procent, men det finns heller inget övre tak för hur många procent höjningen kan bli.

Det finns många varianter, men gemensamt för akademikers kollektivavtal är att de ger dig som individ ett stort inflytande. Men de kräver också att du förbereder dig och att du själv är aktiv. För att du ska stå på stadigare mark inför lönesamtalen hjälper Sacoförbunden sina medlemmar på flera sätt. Du kan få individuell rådgivning inför samtalet av en erfaren ombudsman, som kan hjälpa dig med argument. Dessutom har du som medlem tillgång till Saco Lönesök, Sveriges största databas för akademikers löner.

Du kom väl ihåg att använda ditt förbund inför ditt förra lönesamtal? Om inte, kontakta förbundet i god tid inför ditt nästa samtal. Om du inte är medlem i ett Sacoförbund kan du se vilket förbund som passar dig.

Vad händer vid strejk?

Om ett företag inte vill teckna kollektivavtal har fackförbund rätt att vidta åtgärder, enligt de spelregler som finns på den svenska arbetsmarknaden. Det betyder att fackförbunden har rätt att strejka eller sätta företag i blockad.

Saco och Sacoförbunden tycker att det är en viktig rättighet för att skapa rimliga villkor och motverka missförhållanden på arbetsplatsen. Men det är en rättighet som måste användas med förnuft. Rätten bör bara användas om medlemmarna på en arbetsplats önskar ett kollektivavtal. Ett sådant avtal ska naturligtvis också ge bättre villkor än de som fanns tidigare. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan två fria parter och utgör starten på ett långt gemensamt samarbete lokalt på arbetsplatsen.

Publicerad: 2014-09-25

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Dela sidan