Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Pension - med eller utan kollektivavtal

Din pension består av flera olika delar. Från staten får du inkomstpension och premiepension. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal får alltid tjänstepension. Du kan även ha ett eget sparande till pensionen.

Foto: Pixabay.com

På de allra flesta arbetsplatser i Sverige finns det kollektivavtal. Kollektivavtalen är överenskommelser mellan arbetsgivare och de anställda om lön och anställningsvillkor. Villkoren gäller alla anställda – hela kollektivet – och det är därför det kallas kollektivavtal.

Det är arbetsgivarnas organisation och de anställdas fackförbund som skriver under avtalen. Det finns fackförbund för de allra flesta yrken. Vilket förbund som passar dig beror på var du arbetar, vad du arbetar med och vilken utbildning du har. Privata arbetsgivare kan vara medlemmar i Svenskt Näringsliv. Staten har Arbetsgivarverket och kommuner och landsting företräds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kollektivavtalet gäller alla, inte bara för dem som är med i facken. Det centrala kollektivavtalet gäller över hela landet och det ligger till grund för det lokala kollektivavtalet som gäller för din arbetsplats. I det lokala avtalet kan det finnas ytterligare förmåner som till exempel fria arbetskläder eller regler för hur ett schema över arbetstider ska vara utformat. Ett kollektivavtal ger dig mer än vad lagen kräver när det gäller till exempel pension eller när du är sjuk.

Det kan också finnas försäkringar som saknas på arbetsplatser där det inte finns kollektivavtal. De försäkringar som är med i kollektivavtalet kallas avtalsförsäkringar. Arbetsgivarna betalar in till din tjänstepension och olika försäkringar.

Kollektivavtal innehåller regler om:

  • Anställningsformer
  • Löner och andra ersättningar
  • Arbetstider
  • Ledighet utöver den lagstadgade semestern
  • Uppsägning
  • Din tjänstepension

och försäkringar om du:

  • Blir sjuk
  • Råkar ut för en olycka eller skada
  • Blir arbetslös
Publicerad: 2018-10-09

Senast uppdaterad: 2024-01-19

Dela sidan