Hoppa till huvudinnehåll

Saco samlar 21 starka fackförbund för akademiker. Gå med du också!

Hitta ditt förbund!

Som medlem får du råd och stöd i form av
förhandlingshjälp, inkomstförsäkring, kurser, billigare bolån och andra förmånliga rabatter.

Aktuellt från Saco

Vi arbetar för ett bättre arbetsliv för våra medlemmar

  • Undersökningen AI och akademiker som Novus gjort på uppdrag av Saco visar att en stor del av akademikerna har en positiv inställning till en framtida användning av AI i arbetslivet. Framförallt ser de fördelar som effektiviseringar och att AI-baserade beslut kan bli mindre styrda av förutfattade meningar. Möjliga orosmoment av AI på arbetsplatsen är om man gör sig beroende av AI så att det urholkar den egna kunskapen. Få akademiker känner oro för att AI kommer ta över deras arbetsuppgifter.
    Läs artikeln
  • Saco Klimat tar ställning i frågor om miljö- och klimatmässig hållbarhet. På Sacos kongress 2021 beslutade man om att inrätta samverkansrådet Saco Klimat. Rådet ska samla all den kunskap som finns inom federationen för att med den som grund skapa underlag för både politiskt påverkansarbete och spridning av klimatkunskap.
    Läs artikeln
  • Samhällsekonomisk utblick är en serie rapporter där Saco följer och rapporterar om den ekonomiska utvecklingen. Under ledning av Sacos samhällspolitiska chef Lena Granqvist och Sacos chefsekonom Håkan Regnér analyserar vi viktiga och aktuella skeenden i samhällsekonomin.
    Läs artikeln