Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Arbetstid

Arbetstidslagen innehåller regler om hur mycket du som anställd får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar också upp vilka raster och pauser du har rätt till, vad som gäller för nattvila samt regler för jourtid och beredskap. Arbetstidslagen är ett komplement till arbetsmiljölagen och är till för att ge dig som anställd ett skydd mot för mycket arbete.

Elba Abreu, ombudsman hos Fysioterapeuterna. Foto: Johanna Henriksson

Ordinarie arbetstid är max 40 timmar per vecka (i genomsnitt under högst fyra veckor). Övertiden får högst uppgå till 48 timmar under fyra veckor (eller 50 timmar i en kalendermånad). Den sammanlagda arbetstiden under varje sjudagarsperiod får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en period på högst fyra månader.

De flesta kollektivavtal innehåller regler om arbetstider som på olika sätt skiljer sig från arbetstidslagen och som har anpassats till den aktuella branschen och verksamheten. Vill du veta mer om ditt kollektivavtal, kontakta den fackliga representanten på din arbetsplats, ditt förbund eller din arbetsgivare.

Publicerad: 2015-10-16

Senast uppdaterad: 2024-01-22

Dela sidan