Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Livsval som påverkar din pension

De val du gör under livet påverkar i hög grad vad du får i pension. Ifall och när du börjar studera, vilket jobb du får samt hur du väljer att ta ut föräldraledigheten är bara några exempel.

Val av arbetsgivare

Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal eller inte har stor betydelse för din framtida pension. Om din arbetsgivare inte sätter av pengar till en tjänstepension är det bara den allmänna pensionen som står för försörjningen som pensionär. Det kan göra flera tusenlappar mindre per månad att leva på. Att arbeta på en arbetsplats med kollektivavtal är därför ett val som i högsta grad påverkar din pension positivt.

Såväl den allmänna pensionen som tjänstepensionen bygger i stor utsträckning på din livsinkomst. Vad man tjänar påverkar därför i högsta grad vad man får i pension, vilket kan vara viktigt att ha i åtanke när man väljer utbildning och yrke och den lönekarriär man kan förvänta sig.

Studier och etablering på arbetsmarknaden

Svenska studenter tar ut examen i genomsnitt vid 30 års ålder – mycket senare än studenter i andra OECD-länder. Detta beror i regel på att unga i Sverige väljer att börja studera senare. Följden blir därför att svenska studenter etablerar sig senare på arbetsmarknaden och tappar värdefulla år av intjänande till pensionen.

Rådande pensionssystem bygger på heltidsarbete under ett långt arbetsliv. Varje timme och år har därför stor betydelse. Ett sent inträde på arbetsmarknaden leder till en lägre livsinkomst och försämrad pension. Därför är det viktigt att man redan som ung förstår att ett sent inträde på arbetsmarknaden påverkar pensionen.

Föräldraledighet, vabb och deltidsarbete

Föräldraförsäkringen tillsammans med kollektivavtalen fyller vanligen ut en stor del av den inkomstförlust som ledigheten kan orsaka. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om begränsningarna.

Omfattande föräldraledighet, uttag av vård av barns  och deltidsarbete påverkar inte bara hur mycket pengar du har i plånboken utan kan även ha betydelse för din framtida karriär, löneutveckling och pension. Det är därför att rekommendera att man som föräldrar delar på föräldraförsäkringen.

Enligt Föräldraledighetslagen har du rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. Många utnyttjar den möjligheten för att man vill ha mer tid med sina barn. Beroende på var du arbetar och vilket kollektivavtal som gäller på den arbetsplatsen påverkas tjänstepensionen dock väldigt olika. I vissa avtal skyddas tjänstepensionen fullt ut medan det i andra avtal kan få betydande negativa effekter på tjänstepensionen.

Ålder när du väljer att gå i pension

Ju senare du går i pension, dvs ju äldre du är, desto högre blir din pension. Det beror på att ditt pensionskapital som du tjänat in till ska räcka till färre år och därmed blir pensionen högre per månad. I takt med att vi lever allt längre innebär att pensionskapitalet ska räcka till fler år. En tumregel är att för varje år du skjuter upp uttaget av pension ökar din pension med ca 8 %.

I det svenska pensionssystemet finns ingen fast eller uttalad pensionsålder utan du väljer själv när du vill gå i pension, dock tidigast från 63 år. Den så kallade riktåldern i pensionssystemet, som följer utvecklingen av medellivslängden i Sverige, kan er en indikation på hur länge man bör arbeta för att få en godtagbar nivå på den allmänna pensionen. Riktåldern är idag 66 år och kommer 2026 att höjas till 67 år. 

Publicerad: 2024-01-19

Senast uppdaterad: 2024-01-23

Dela sidan