Förebygga och hantera kränkande särbehandling

Med anledning av Skyddsombudens dag 2022 anordnade Saco ett seminarium om kränkande särbehandling. På denna sida hittar du inspelningen samt värdefullt material och länkar.

Publicerad: Fredag 11 nov 2022

Senast uppdaterad: Fredag 11 nov 2022

Hur förebygger och hanterar vi mobbning och kränkande särbehandling?

Ovanstående video är inspelningen från Skyddsombudens dag 2022. Nedan kan du hitta föreläsarnas PPT-bilder samt annat värdefullt material och länkar.

Föreläsarnas bilder