Sacos fackliga stipendiefond

Sacos stipendiefond var en stiftelse som nu är avvecklad då fondens medel är förbrukade.

Syftet med fonden var att genom utdelning av stipendier till förtroendevalda och anställda inom Sacofederationen främja studier i Sverige eller utomlands av betydelse för den fackliga verksamheten. Även om fonden är avvecklad så finns de senaste rapporterna som skrivits av stipendiaterna kvar i listan till höger. I rapporterna delar stipendiaterna med sig av sina erfarenheter och lärdomar från sina resor.