Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Saco Hälso- och sjukvård

Saco Hälso- och sjukvård är ett samarbete mellan nio Sacoförbund som alla arbetar för en effektivare och mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

En fråga som har särskilt stor betydelse är att hälso- och sjukvården, i samklang med övriga samhället, bidrar till att skapa en jämlik hälsa. Att skapa en hälso- och sjukvård på lika villkor som utgår från patientens behov är en av de stora utmaningarna idag. En jämlik hälso- och sjukvård måste genomsyra allt från det enskilda patientmötet till högsta politiska nivå där exempelvis ersättningssystemens utformning är en central fråga. 

Att akademiker med det högsta professionella ansvaret får möjligheter att använda sin potential till det yttersta är centralt för svensk välfärd. För att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården ska kompetenser används på rätt sätt och det måste finnas en ömsesidig respekt för varandras kompetenser. Hälso- och sjukvården måste organiseras så att rätt kompetens finns på rätt plats och alla medarbetare ges möjlighet att fokusera på de arbetsuppgifter de är bäst på.

I Saco Hälso- och sjukvård ingår Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Sveriges Psykologförbund och Sveriges Tandläkarförbund.

Publicerad: 2024-03-06

Senast uppdaterad: 2024-03-06

Dela sidan