Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Sacos stadgar

Stadgar för Sveriges akademikers centralorganisation

I Sacos stadgar anges att Saco är en partipolitiskt obunden sammanslutning av självständiga fackförbund för akademiker och jämförbara kvalificerade yrkesutövare. Här står även vilka värden Saco står för och vilka mål vi arbetar mot.

Stadgarna, som beslutas av Sacos kongress, reglerar också villkoren för medlemskap, hur Saco organiseras, och hur beslut fattas.

Antagna den 1 januari 1975.
Senast ändrad den 11 november 2021.
Gäller från den 11 mars 2022.

Publicerad: 2022-01-26

Senast uppdaterad: 2024-01-22

Dela sidan