Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Så mycket ger ditt kollektivavtal

Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och ett fackförbund som reglerar vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. På den här sidan kan du lära dig mer om kollektivavtal och hur mycket pengar ditt kollektivavtal är värt.

Kollektivavtal kompletterar lagstiftningen

Dina anställningsvillkor styrs av lagstiftning, kollektivavtal och ditt eget anställningsavtal. Lagarna ger ett grundläggande skydd medan kollektivavtalen och anställningsavtalet kompletterar och anpassar villkoren.

Kollektivavtalet förhandlas fram av representanter för arbetsgivaren och de anställda, där de gemensamt kommer fram till vilka regler som ska gälla i en viss bransch eller på en viss arbetsplats. I slutändan ger kollektivavtalet fördelaktiga villkor och en bra trygghet för dig som är anställd.

Så mycket är ditt kollektivavtal värt

Inte minst kan kollektivavtal göra stor skillnad i plånboken. Din pension påverkas till det bättre med kollektivavtal, och skillnaden kan flera tusenlappar i månaden från den dagen då du slutar arbeta och livet ut. Du som har kollektivavtal får även högre ersättning om du är hemma med barn, blir sjuk eller har oturen att drabbas av en arbetsskada. Se själv i våra räknesnurror för arbetsskada, sjukdom och föräldralön.

Det här ingår i ditt kollektivavtal

Kollektivavtalen ser olika ut, men oftast innehåller de regler om:

  • vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen som exempelvis arbetsprestation, ansvar och svårighetsgrad
  • hur lönesättningsprocessen ska gå till, att anställda har rätt till lönesamtal med mera
  • hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension
  • hur stor ersättning du får vid föräldraledighet och sjukdom
  • semester: fler semesterdagar än semesterlagen
  • stöd vid omorganisation och nedskärningar
  • ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid
  • hur och när de anställda har rätt till inflytande och information om beslut, så kallat medbestämmande för de anställda
  • kompetensutveckling.
Publicerad: 2014-09-09

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Dela sidan