Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Arbetslöshetsförsäkring

Alla som arbetar eller har arbetat har rätt att söka medlemskap i en a-kassa. A-kassan är grunden för att du ska få tillgång till en inkomstförsäkring via ditt fackförbund. Inkomstförsäkringen ersätter belopp över det som du kan få från a-kassan.

Hur fungerar a-kassa?

Som medlem i en a-kassa kan du som uppfyller villkoren få ekonomisk ersättning om du skulle bli arbetslös. Du kan antingen få ersättning med grundbeloppet, eller en inkomstrelaterad ersättning. Den inkomstrelaterade ersättningen beror på hur mycket du har arbetat och hur stor lön du haft och rätten till denna ersättning prövas alltid först. Uppfyller du inte villkoren prövas din rätt till ersättning från grundförsäkringen.

Här kan du läsa hur mycket du kan få www.akademikernasakassa.se/sok-ersattning

Medlemskap i a-kassan

Medlemskap kan inte beviljas retroaktivt så ansök direkt när du börjar arbeta. Alla typer av arbeten räknas, även sommarjobb och extraarbeten.

Sacoförbundens gemensamma a-kassa heter Akademikernas a-kassa. Du kan ansöka om medlemskap i Akademikernas a-kassa om du arbetar och har minst 150 högskolepoäng (120 poäng enligt det gamla poängsystemet). Högskolestudenter som arbetar och studerar med avsikt att ta 180 poäng eller mer kan också gå med. Akademikernas a-kassa har en effektiv administration och relativt låg arbetslöshet och kan därför hålla låga avgifter.

Du kan välja att vara medlem i ett fackförbund utan att vara med i a-kassan, men då gäller inte din inkomstförsäkring. På samma sätt kan du som är yrkesverksam välja att vara medlem i a-kassan utan att vara med i ett fackförbund.

Inkomstrelaterad ersättning

För att få inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla både medlems- och arbetsvillkoret. Medlemsvillkoret innebär att du ska ha varit medlem i a-kassan under de senaste 12* månaderna. Tillfälliga regler under 2020: www.akademikernasakassa.se/nyaregler

Arbetsvillkoret innebär att du under 12-månadersperioden ska ha arbetat minst 80* timmar i månaden under minst 6 månader (huvudregeln). I arbetsvillkoret får endast medräknas arbete i anställning eller i eget företag. Uppfyller du inget arbetsvillkor med det arbete du haft får högst två månader av föräldrapenning eller plikttjänstgöring medräknas. www.akademikernasakassa.se/nyaregler

Flera Sacoförbund erbjuder därför kompletterande inkomstförsäkring utöver a-kassan. Förutsättningen är att man är medlem dels i ett förbund, dels i Akademikernas a-kassa.

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen gäller endast om du också är medlem i a-kassan. Alla som har inkomster över ett visst belopp får högsta dagpenning hela arbetslöshetsperioden. Många akademiker har inkomster som gör att de slår i taket för dagpenningen och därmed inte alls 80 procent av sin tidigare lön. Flera Sacoförbund har därför egna inkomstförsäkringar som ingår i fackföreningsavgiften. Dessa försäkringar kompletterar a-kassan med upp till 80 procent av din lön. Här finns också takbelopp men dessa ligger på nivåer som gör att du förlorar betydligt mindre av din lön om du blir arbetslös. En arbetslös månad kan innebära tusentals kronor i högre ersättning med inkomstförsäkring jämfört med högsta dagpenningen i a-kassan. Du kan också teckna en frivillig tilläggsförsäkring som tillsammans med a-kassan ger ersättning för ytterligare arbetslöshetsdagar. Respektive förbund ger närmare information om kostnader och ersättningar. Läs mer om hur inkomstförsäkringen fungerar på ditt Sacoförbunds webbplats.

Om ditt Sacoförbund inte har en egen inkomstförsäkring kan du teckna en via Saco. Läs mer på www.inkomstforsakring.com

Ersättning enligt grundförsäkringen

Villkoren för att få grundbeloppet från Akademikernas a-kassa är att du är medlem där och att du uppfyller arbetsvillkoret. Läs mer om detaljerade regler och belopp på www.akademikernasakassa.se.

Publicerad: 2014-10-01

Senast uppdaterad: 2014-10-01

Dela artikeln