Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Arbetslöshetsförsäkring

Alla som arbetar eller har arbetat har rätt att söka medlemskap i en a-kassa. A-kassan är grunden för att du ska få tillgång till en inkomstförsäkring via ditt fackförbund. Inkomstförsäkringen ersätter belopp över det som du kan få från a-kassan.

Hur fungerar a-kassa?

Som medlem i en a-kassa kan du som uppfyller villkoren få ekonomisk ersättning om du skulle bli arbetslös. Du kan antingen få ersättning med grundbeloppet, eller en inkomstrelaterad ersättning. Den inkomstrelaterade ersättningen beror på hur mycket du har arbetat och hur stor lön du haft och rätten till denna ersättning prövas alltid först. Uppfyller du inte villkoren prövas din rätt till ersättning från grundförsäkringen.

Hur mycket som du kan få i ersättning och hur du söker ersättning kan du läsa om hos Akademikeras a-kassa (AEA).

Medlemskap i a-kassan

Medlemskap kan inte beviljas retroaktivt så ansök direkt när du börjar arbeta. Alla typer av arbeten räknas, även sommarjobb och extraarbeten.

Sacoförbundens gemensamma a-kassa heter Akademikernas a-kassa (AEA). Du kan ansöka om medlemskap i Akademikernas a-kassa om du arbetar och har minst 150 högskolepoäng (120 poäng enligt det gamla poängsystemet). Högskolestudenter som arbetar och studerar med avsikt att ta 180 poäng eller mer kan också gå med. Akademikernas a-kassa har en effektiv administration och relativt låg arbetslöshet och kan därför hålla låga avgifter.

Du kan välja att vara medlem i ett fackförbund utan att vara med i a-kassan, men då gäller inte din inkomstförsäkring. På samma sätt kan du som är yrkesverksam välja att vara medlem i a-kassan utan att vara med i ett fackförbund.

Inkomstrelaterad ersättning

För att få inkomstrelaterad ersättning måste tre villkor vara uppfyllda: medlemsvillkoret, arbetsvillkoret och grundvillkoret. Medlemsvillkoret innebär att du ska ha varit medlem i a-kassan under de senaste 12 månaderna.

Arbetsvillkoret innebär att du under 12-månadersperioden har arbetat minst 60 timmar i månaden under minst 6 månader (huvudregeln). I arbetsvillkoret får endast arbete i anställning eller i eget företag medräknas. Uppfyller du inte arbetsvillkoret med det arbete du haft får högst två månader av föräldrapenning eller plikttjänstgöring medräknas.

Grundvillkoret är uppfyllt när man är registrerad på arbetsförmedlingen, är aktivt arbetssökande och villig att arbeta minst 17 timmar per vecka.

Den som uppfyller samtliga villkor för att få inkomstrelaterad ersättning kan få 80 procent av den tidigare inkomsten, upp till ett inkomsttak som motsvarar en månadsinkomst på 33 000 kronor, vilket ger en maximal dagpenning på 1 200 kronor eller 26 400 kronor per månad före skatt.

Inkomstförsäkring

Många akademiker har idag inkomster som överstiger arbetslöshetsförsäkringens inkomsttak, vilket innebär att de inte får 80 procent av tidigare lön i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen vid arbetslöshet. De flesta Sacoförbund erbjuder därför en kompletterande inkomstförsäkring som del av medlemskapet och som innebär ett betydligt högre inkomsttak. Inkomstförsäkringen gäller endast om du samtidigt är medlem i a-kassan och erbjuder ett högre inkomsttak under 120 till 150 ersättningsdagar, beroende på vilket fackförbund du är medlem i.

Du kan också teckna en frivillig tilläggsförsäkring som tillsammans med a-kassan ger ersättning under ytterligare ersättningsdagar. Respektive förbund ger närmare information om kostnader och ersättningar. Läs mer om hur inkomstförsäkringen fungerar hos ditt Sacoförbund.

Ersättning enligt grundförsäkringen

Villkoren för att få grundbeloppet från Akademikernas a-kassa är att du är medlem där och att du uppfyller arbetsvillkoret. Läs mer om detaljerade regler och belopp hos Akademikernas a-kassa.

Ny arbetslöshetsförsäkring under 2025

En ny arbetslöshetsförsäkring kommer att träda i kraft den 1 oktober 2025. Den nya försäkringen innehåller ett antal nya principer. Bland annat kommer arbetsvillkoret att ersättas av ett inkomstvillkor. Det innebär att tidigare inkomst kommer att vara grunden för rätten till ersättning. Läs mer om den nya arbetslöshetsförsäkringen på AEA:s webbplats.

Publicerad: 2014-10-01

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Dela sidan