Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Arbetsmiljö

I Arbetsmiljölagen finns bestämmelser som ställer krav på en god arbetsmiljö. Med arbetsmiljön avses både de fysiska förutsättningarna och de psykosociala förhållandena. Lagen gäller i stor utsträckning även studenter som pluggar vid universitet eller högskola.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön.

Om du som anställd har problem med din arbetsmiljö ska du i första hand vända dig till din närmaste chef. Om inte problemen åtgärdas kan du vända sig till skyddsombudet som i sin tur tar upp problemen med din chef. Om inte heller det hjälper kan skyddsombudet vända sig till huvudskyddsombudet eller till slut till Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet.

Utöver bestämmelserna i lagen utfärdar även Arbetsmiljöverket föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. Läs mer om arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder som ska hjälpa sjuka och skadade personer att få tillbaka sin funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv. Tanken med rehabiliteringen är att du ska få tillbaka hela eller delar av din förlorade arbetsförmåga.

Det är viktigt att din rehabilitering kommer igång så tidigt som möjligt. Arbetsgivaren har ansvaret för åtgärder på arbetsplatsen, rehabilitering och arbetsanpassning, enligt Arbetsmiljölagen. Ditt ansvar är att delta i planeringen av din rehabilitering och vara aktiv i genomförandet. Försäkringskassan uppgift är att uppmärksamma behov av rehabilitering och att samordna insatserna.  Mer information om rehabilitering hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Publicerad: 2015-10-16

Senast uppdaterad: 2024-02-13

Dela sidan