Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Sacos organisation

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 21 självständiga fack- och yrkesförbund för akademiker. Totalt är vi 960 000 akademiker.

Saco styrs av Sacoförbundens medlemmar genom representativ demokrati. Varje förbund och de förtroendevalda utgör en del av Saco. Förbunden utser ledamöter till Sacos kongress som utser Sacos styrelse.

Dessutom finns Sacos och förbundens kanslier med anställda tjänstemän som har sina olika interna organisationer.

Förhandlingsverksamheten har också egna organisationer utifrån sektor på arbetsmarknaden. Läs mer om förhandlingsverksamhet.

Förbunden

Saco består av 21 förbund, alla med egna styrelser och kanslier. Med tre undantag finns också studentråd inom respektive förbund.

Varje förbund företräder olika yrkes- och examensgrupper. Läs mer om Sacoförbunden.

Kongressen

Kongressen är Sacos högst beslutande organ som samlas vart fjärde år. Nästa kongress hålls 2025.

Vid kongressen beslutas inriktning på verksamheten för de kommande fyra åren. En viktig utgångspunkt vid verksamhetsutvecklingen är de grundläggande uppgifterna som listas i Sacos stadgar.

Kongressen väljer också Sacos styrelse som leder verksamheten.

Styrelsen

Sacos styrelse består av ordförande och elva ledamöter. Göran Arrius är Sacos ordförande. 

Vid alla styrelsemöten är studentrådets ordförande adjungerad. Titus Fridell är ordförande i Saco studentråd.

Även Sacos kanslichef, Mari Ternbo, deltar vid styrelsens sammanträden.

Här kan du se vilka som sitter i Sacos styrelse.

Det är Sacos styrelse som ansvarar för Sacos strategi och prioritering av verksamhetens mål och inriktning mellan kongresserna. Styrelsen beslutar varje år om det kommande årets verksamhet och budget. Den förbereder ärenden som ska behandlas på kongressen och ansvarar för att fattade kongressbeslut genomförs. Styrelsen beslutar i frågor som inte behöver tas upp till kongressbehandling samt fastställer ordförandens anställningsvillkor.

För mer information om styrelsen se Sacos stadgar.

Ordföranderåd

Ordföranderådet är ett forum för samverkan mellan Saco och förbunden samt är rådgivande till styrelsen inför beslut i viktiga frågor som ska eller får avgöras av styrelsen.
 

Saco studentråd

Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Den består av mer än 100 000 framtida akademiker inom de flesta utbildningsområden, högskoleorter samt allt från förstaårsstudenter till doktorander. Studenterna har en central plats inom Saco. Utbildnings- och yrkesfrågor utgör ju kärnvärden i verksamheten.

Saco studentråd påverkar utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken för att förbättra studenters och nyexaminerades situation. Även studentrådet är partipolitiskt obundet. Det drivs av studenter, för studenter.

Kansliet

Saco har ett kansli med ungefär 35 anställda, som arbetar med utredning, opinionsbildning, kommunikation och service till förbunden.

Kansliledningen består av fem personer: kanslichef, kommunikationschef, samhällspolitisk chef, chef för verksamhetsstöd och HR samt ekonomichef.

För information om vem som gör vad på Sacos kansli se kontaktinformation.

Publicerad: 2014-09-05

Senast uppdaterad: 2024-05-21

Dela sidan