Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Göran Arrius

Ordförande

E-post: goran.arrius@saco.se

Göran Arrius är även ordförande i Akademikernas a-kassa. Han är vice ordförande i Folksam Liv och styrelseledamot i Försvarsunderrättelsedomstolen, Kungliga Örlogsmannasällskapet och Rikskommittén Sveriges Nationaldag. Göran Arrius har 2007–2011 varit ordförande i Jusek, han var också ordförande i Akademikerföreningen i SEB och personalrepresentant i bankens styrelse 2002–2011.

Göran Arrius var 1988–2011 anställd i SEB Trygg Liv (tidigare Trygg Hansa Liv). Inom SEB Trygg Liv har Göran haft olika befattningar och arbetade 2002–2011 på 50 procent som produktspecialist och 50 procent fackligt.

Ursprungligen är Göran sjöofficer.

Publicerad: 2014-09-02

Senast uppdaterad: 2024-06-05