Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Det lönar sig att dela lika på föräldraledigheten

Det är en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen. På den här sidan kan du och din partner se hur mycket ni har kvar att leva på vid olika fördelning av föräldraledigheten.

Det är en myt att familjer alltid tjänar på att låta den förälder som har en lägre inkomst ta ut större del av föräldraledigheten. Med föräldralönen, som regleras i kollektivavtal, tjänar många familjer på att dela lika.

I en familj där den ena föräldern tjänar 30 000 kronor och den andra tjänar 48 000 kronor får familjen nästan 16 000 kronor mer under det första året om de delar på föräldraledigheten, jämfört med om den förälder med lägre lön hade varit hemma i 10 månader och den andra föräldern i två månader (förutsatt att båda har rätt till 6 månaders föräldralön).

I räkneverktyget ovan kan du testa själv att lägga in olika löner för att se vilken fördelning som är mest ekonomisk. Lönar det sig för dig och din partner att dela lika på föräldraledigheten?

Föräldralön gör det ekonomiskt att dela lika

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10 % av lönen under lönetaket (40 250 kronor i månaden) samt cirka 90 % av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Hör med din arbetsgivare om vilka regler som gäller för föräldralön på din arbetsplats.

Lång frånvaro hämmar kvinnors karriär

Oavsett vilken sektor kvinnor arbetar inom så är det fortfarande så att kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj än män. Kvinnor är därför mer frånvarande från arbetet i form av längre föräldraledighet, fler vabdagar och mer deltidsarbete än män. Den högre frånvaron hämmar kvinnors karriär- och löneutveckling.

Därför är det viktigt att väga in helheten. Det bästa är vanligtvis att helt dela på föräldraledigheten. Funderar ni på något annat bör ni i så fall ta reda på vad det skulle betyda innan ni bestämmer er.

Publicerad: 2015-05-04

Senast uppdaterad: 2024-05-15

Dela sidan