Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Andra eftergymnasiala utbildningar

Det finns flera utbildningsformer som bygger på gymnasiet och som kan leda fram till intressanta yrken. Ibland kan t.ex. en viss utbildning från yrkeshögskolan leda fram till liknande arbete som en utbildning från högskolan. Det är också så att antagningsreglerna skiljer sig en del från de som högskolan tillämpar och så kan sättet att studera också vara lite annorlunda om man jämför med högskolan. Det kan alltså vara värt att titta lite närmare även på dessa utbildningar innan man bestämmer sin utbildningsväg.

En bra överblick och information om alla dessa olika utbildningsformer kan man få via Skolverkets webbplats utbildningsguiden.se

Yrkeshögskola

Utbildningar inom yrkeshögskolan är eftergymnasiala och bygger på ett behov av en viss yrkesroll. Det är arbetslivet själva som bestämmer innehållet på kurserna och deltar också aktivt under utbildningens gång.
Den studerande varvar teoretiska studier i skolmiljö med praktiskt lärande i skarpt läge ute på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbete). Utbildningarna leder ofta till jobb direkt efter examen eller inom högst ett år.
För att bli behörig krävs godkänt betyg från gymnasiet eller motsvarande. Reglerna för behörighet är dock generösa och det kan vara idé att kontakta den enskilda skolan för att höra mer om möjligheterna att bli behörig och antagen. All ansökan sker lokalt.

Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är oftast avgiftsfria.

yrkeshogskolan.se 

Konst- och kulturutbildning – för att livet är kreativt

Konst- och kulturutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kan passa många som vill uttrycka sig kreativt – en egenskap som krävs inom många olika yrken man kanske inte ens har tänkt på!

  • Högskoleförberedande utbildningar 1–2 år
    Ger en gedigen konstnärlig grund som kan leda till vidare studier på konstnärliga högskolor och universitet. Berättigar till studiemedel A3.
  • Yrkesinriktade utbildningar 1–3 år
    Ger ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga och kulturella området, eller inom kulturarvsområdet. Berättigar till studiemedel enligt avdelning B1.
  • Utöver läsårsutbildningarna finns också korta utbildningar som ger fördjupning inom ett specifikt område. De korta utbildningarna berättigar oftast inte till studiemedel.

Samtliga konst- och kulturutbildningar är avgiftsbelagda.

konstkulturutbildning.se  hittar du alla utbildningar. Mer information finns även i den här foldern.

konstkulturutbildning.se

Tolkutbildningar – spännande möten och stort behov

Det finns flera inriktningar som professionell tolk, men grunden är densamma. Du jobbar med människor och språk, på plats ute i samhället eller på distans. Yrket ställer höga krav på social och språklig kompetens liksom god känsla för etik.

  • Som kontakttolk tolkar du mellan svenska och ett andra språk
  • Teckenspråks- och dövblindtolken tolkar mellan hörande och döva/dövblinda.
  • Skrivtolken tolkar från svenskt tal till svensk skrift, för döva som inte lärt sig teckenspråk.

Utbildningarna är eftergymnasiala och berättigar till CSN-stöd, förutom de som ges på studieförbund.

De tolkinriktningar som finns på folkhögskola eller studieförbund hittar du samlade på blitolk.nu

Från våren 2021 finns kontakttolkutbildningar även på yrkeshogskolan.se 

Folkhögskola  

Utbildningar på folkhögskola finns på olika nivåer och med olika inriktningar Man kan t.ex. läsa in motsvarande gymnasiet för att få behörighet till högskolan, gå en yrkesutbildning eller bara läsa för att utvecklas och fördjupa sina kunskaper inom olika områden. Folkhögskolor drivs oftast av folkrörelser, ideella organisationer eller landsting.

Många av skolorna erbjuder internat och de flesta utbildningarna ger rätt till studiestöd från CSN.

folkhogskola.nu  

Vuxenutbildning (Komvux)

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna som vill komplettera sin gymnasieutbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana.  

Alla kommuner har skyldighet att tillhandahålla vuxenutbildning. I vissa kommuner så har vuxenutbildningen lagts ut på entreprenad så att utbildningen bedrivs av något utbildningsföretag som kommunen slutit avtal med.

Vuxenutbildning ger rätt till studiemedel.

Sök info via din hemkommuns hemsida eller skolverket.se.

Privata utbildningsföretag

Det finns också en hel del helt privata företag som erbjuder utbildning inom många olika områden. Utbildningarna kan i vissa fall vara godkända av bransch- eller intresseorganisationer och leda till någon form av certifiering eller liknande. Utbildningarna är avgiftsbelagda och ger inte rätt till studiemedel.

Vikigt!

Det finns privata skolor som använder “universitet” eller “högskola” i sitt namn, men det behöver inte innebära att utbildningen är jämställd med en högskoleutbildning. Var noga med att kolla upp vad som gäller för den privata utbildning du är intresserad av. Vilken status har den jämfört med en högskoleutbildning? Kan du tillgodoräkna dig utbildningen när du söker till högskolan? Hur ser arbetsgivare på utbildningen? Ta reda på detta i förväg så slipper du bli besviken i efterhand.

Publicerad: 2014-10-19

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Dela sidan