Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Saco studentråds politiska program

Saco Studentråds politiska program innehåller studentrådets ställningstaganden i frågor som rör utbildning, arbetsmarknad och studenters levnads- och studiesituation. Vår vision är att Ingen ska ångra sin utbildning – för det krävs en utbildning av hög kvalitet, en trygg studietid och en arbetsmarknad som möter de som satsat på en högre utbildning.

Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation och vi är framtidsrösten inom Saco. Vi samlar studenter från 17 av Sacos 21 förbund och har genom dessa studentsektioner 120 000 studentmedlemmar – allt från högskolenybörjare till forskarutbildade.

Saco studentråd driver frågor av betydelse för Sveriges studenter utifrån en värdegemenskap baserad på studentsektionernas medlemmar. Innehållet i det politiska programmet bestäms av Saco studentråds kongress, som sammanträder varje år. Saco studentråds styrelse verkar genom året för att programmets innehåll ska bli verklighet.

Våra kärnfrågor rör studenternas ekonomi, studenternas hälsa & trygghetssystem och studenternas koppling till arbetsmarknaden. Vi tycker däremot till i alla frågor som förbättrar för Sveriges studenter, utvecklar Sacoförbunden och främjar nyexaminerade akademikers ställning på arbetsmarknaden.

Publicerad: 2020-01-10

Senast uppdaterad: 2024-01-18

Dela sidan