Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Hur ställer sig akademiker till AI?

Sveriges akademiker känner både framtidstro och oro över AI. Sacos nya undersökning visar att hela två av tre akademiker känner oro över AI-utvecklingen. Samtidigt tror en majoritet av alla akademiker att AI kommer att effektivisera deras arbete. För att få en djupare förståelse har vi intervjuat fem akademiker om deras arbete och syn på användningen av AI.

1. Kommer AI att ta våra jobb?

Vi har besökt Örebro för att träffa Amy Loutfi, professor i datavetenskap och vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet. Vi har pratat med henne om vad AI är, hur det påverkar akademisk utbildning och om AI kommer att ta våra jobb.

2. Vad behöver fackliga representanter kunna om AI?

På Ericsson Research i Umeå jobbar Stefan Wänstedt, forskare och fackligt förtroendevald. Vi har frågat honom om hans relation till AI, både i hans yrkes- och fackliga roll på Ericsson. 

3. Hur kommer AI att förändra läkaryrket? 

Saco möter Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin, ordförande i Läkarförbundets digitaliseringsråd och anställd på en vårdcentral i Värmland. Vi har frågat henne om användning av AI inom vården. 

4. Finns det några nackdelar med att använda AI?

Timmy Johansson jobbar som socionom och verksamhetsutvecklare på Jönköpings kommun. Vi har frågat honom om införandet av AI inom socialtjänsten – finns det några nackdelar? Och vad är drömscenariot?

5. Bör myndigheter använda AI? 

Saco har intervjuat Viktoria Josefsson. Viktoria arbetar som Enhetschef på Arbetsförmedlingen i Göteborg. Vi har frågat henne om myndigheter verkligen bör använda AI? Och om ja – har de rätt kompetens?

Publicerad: 2023-11-09

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Ämne:
Arbetsmarknad,
Arbetsmiljö,
Forskning
Dela sidan