Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Union to Union

Tillsammans med LO och TCO driver Saco den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Genom Union to Union kan Sacoförbunden jobba med olika typer av bistånds- och utvecklingsprojekt i syfte att stärka facklig organisering i utvecklingsländer. Projekten finansieras av Sida samt egna insatser.

Nyligen har det också via Union to Union startats ett arbete för att stödja fackligt utvecklingsarbete i Ukraina och Belarus.

I Belarus är fackliga organisationer som inte styrs av regimen förbjudna. Många fackliga ledare är fängslade och deras familjer förföljs och utsätts för repressalier. Flera Sacoförbund är med och stöttar fackligt aktiva från Belarus som befinner sig i exil.

Att stötta fackligt arbete i Ukraina är en viktig del i att Ukraina kan nå upp till de demokratiska villkor som krävs för att bli medlem i EU.  Detta är särskilt viktigt nu när många företag tänker investera i Ukrainas återuppbyggnad. En återuppbyggnad av ett fritt demokratiskt Ukraina kräver en fungerande arbetsmarknad med bra arbetsvillkor och social trygghet. Vi kan bidra till det genom att stärka det fackliga arbetet och den sociala dialogen.

Varje år publicerar Union to Union resultatet av Global Right Index. Det är en undersökning om hur de fackliga rättigheterna efterlevs i världen. Undersökningen görs av Världsfacket, ITUC.

Kontaktperson

Jenny Rydstedt Internationell sekreterare: EU, Union to Union samt globala frågor. jenny.rydstedt@saco.se
Publicerad: 2024-01-09

Senast uppdaterad: 2024-01-21

Dela sidan