Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Saco Klimat

Sacos Klimat tar ställning i frågor om miljö- och klimatmässig hållbarhet. På Sacos kongress 2021 beslutade man om att inrätta samverkansrådet Saco Klimat. Rådet ska samla all den kunskap som finns inom federationen för att med den som grund skapa underlag för både politiskt påverkansarbete och spridning av klimatkunskap.

Foto: pixabay.com

Akademiker är viktiga för att driva på den gröna omställningen

FN:s globala mål för hållbar utveckling från 2015 delar in hållbarhet i tre kategorier: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Saco och andra fackliga organisationers grunduppdrag har främst handlat om social och ekonomisk hållbarhet. På Sacos kongress 2021 beslutade man om att inrätta samverkansrådet Saco Klimat. Det betyder att Saco uttryckligen nu även tar ställning i frågor om miljö- och klimatmässig hållbarhet.

Samla och sprida kunskap och driva på omställningen

Sacos klimatpolitik och påverkansarbete är baserat på medlemsförbundens engagemang liksom på förbundsmedlemmarnas akademiska kompetens och profession. Samtliga Sacoförbund har bjudits in till att delta i det federationsgemensamma klimatarbetet och det stora flertalet har aktivt bidragit till samverkansrådets arbete. Syftet med Saco Klimat är att samla all den kunskap som finns inom federationen för att med den som grund skapa underlag för både politiskt påverkansarbete och spridning av klimatkunskap inom federationen.

Sacos klimatpolitiska ståndpunkter

Sacos styrelse har utifrån samverkansrådets underlag fastslagit Sacos Klimatpolitiska ståndpunkter. Att stödja forskning och utveckling inom den gröna omställningen, att säkra en långsiktig finansiering av omställningsstudiestödet för att främja en grön omställning och att ställa krav på att politiken ska använda arbetsmarknadens parter för samverkan och löpande dialog är några av punkterna i programmet.

Akademiker viktiga för den gröna omställningen

Arbetet i Saco Klimat har även genererat uppslag och underlag för ett antal filmer med intervjuer som visar hur akademisk kompetens och professioner på olika sätt redan bidrar till att hantera klimatkrisen och driva på den gröna omställningen.

Kontaktperson

Peter Olding Federationssekreterare peter.olding@saco.se
Publicerad: 2023-09-06

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Ämne:
Klimat
Dela sidan