Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Vad gör Sacoförbunden?

Saco är den fackliga organisationen för Sveriges akademiker. På central nivå handlar arbetet i första hand om att driva akademikernas intressen i samhällspolitiska frågor. Sacoförbunden driver fackliga frågor om lön och andra anställningsvillkor samt sina medlemmars yrkes- och utbildningsfrågor.

Ett Sacoförbund organiserar medlemmar utifrån en gemensam utbildningsbakgrund eller likartade arbetsuppgifter. Utöver att driva vanliga fackliga frågor om lön och andra anställningsvillkor driver Sacoförbunden sina medlemmars yrkes- och utbildningsfrågor.

Gemensamt för Sacoförbunden är att de är ledande organisationer och förespråkare för de avgränsade yrkesgrupper de företräder. Förbunden är partipolitiskt obundna men tar ställning i frågor som rör medlemmarnas anställning, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till professionell yrkesutövning.

Alla förtroendevalda och anställda på förbunden kan sina medlemmars specifika utbildnings- och yrkesfrågor. De flesta delar samma bakgrund som medlemmarna men har också goda fackliga kunskaper. Därför förstår de vilka framtida utmaningar yrkesgruppen har att möta på arbetsmarknaden. Deras vardag består av att hantera utvecklings- och förändringsfrågor både på lång sikt för professionen och i dagsläget för den enskilde medlemmen.

Ett Sacoförbund utvecklar sin verksamhet för att stärka sina medlemmars ställning på arbetsmarknaden. De ger omfattande medlemsservice utifrån medlemmarnas behov. Medlemsnyttan präglar förbundens verksamhet.

För mer information om medlemskap i ett Sacoförbund

För information om vilket förbund som är rätt för dig och mer information om förbundet

 

Publicerad: 2014-09-29

Senast uppdaterad: 2024-01-23

Dela sidan