Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Nationella kontaktpunkten för ansvarsfullt företagande (NKP)

Ansvarsfullt företagande har blivit en allt större fråga för svenska konsumenter och företag. Men vad är ansvarsfullt företagande och på vilket sätt berör det fackliga organisationer?

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har sedan länge riktlinjer för hur multinationella företag bör agera när de är verksamma i olika länder. Riktlinjerna baserar sig på bland annat på konventioner om mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor från Förenta nationerna (FN) och Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Sverige anslöt sig till OECD:s riktlinjer för multinationella företag 1976 och har även inrättat en Nationell Kontaktpunkt (NKP). NKP:s uppdrag är att informera om och främja tillämpningen av OECD:s riktlinjer samt vara forum för dialog i frågor som rör riktlinjerna och hur de implementeras. NKP är också en ickejuridisk klagomålsmekanism till vilken intressenter kan anmäla företag som man anser har brutit mot OECD:s riktlinjer. NKP kan avge rekommendationer och medla mellan parter.

Idag är det 51 regeringar som anslutit sig till riktlinjerna och därmed åtagit sig att ha en NKP.

Sveriges NKP ligger under utrikesdepartementet (UD) och består förutom av tjänstemän på UD av representanter för arbetsmarknadens parter. Saco är medlem i NKP.

Kontaktperson

Jenny Rydstedt Internationell sekreterare: EU, Union to Union samt globala frågor. jenny.rydstedt@saco.se
Publicerad: 2023-12-20

Senast uppdaterad: 2023-12-20

Dela sidan