Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Saco.
 • Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 21 självständiga fack- och yrkesförbund för akademiker. Totalt är vi över 940 000 akademiker.

  Saco driver akademikers frågor och genom opinionsbildning, egna utredningar och aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig. Saco ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån en värdegemenskap baserad på Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens. Mer information om Saco hittar du här.

  Då Saco som centralorganisation finns till för de 21 Sacoförbunden blir du som privatperson inte medlem direkt i Saco utan i något av våra fackförbund. I broschyren "Bli medlem i ett Sacoförbund" beskriver vi övergripande förmånerna och fördelarna med ett medlemskap i ett Sacoförbund. För mer information, kontakta det förbund du vill bli medlem i.

 • Kompetent rådgivning, inkomstförsäkring och Sveriges bästa lönestatistik är några av de många fördelarna med att vara med i ett Sacoförbund. Läs 10 anledningar till varför du ska vara med i facket. 

 • Saco består av 21 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av yrkes- och examensgrupper. För att ta reda på vilket Sacoförbund som du borde bli medlem i, kan du använda funktionen Hitta ditt Sacoförbund. Där kan du välja att antingen söka på din utbildning eller ditt yrkesområde och får då upp det eller de förbund som passar dig.

 • För att ta reda på vilket Sacoförbund som passar dig, använd funktionen "Hitta ditt förbund". Där kan du sortera på din utbildning eller ditt yrkesområde och får då upp det eller de förbund som passar dig. Kontakta sedan det eller de förbund du vill höra mer om och få reda på hur du blir medlem.

 • Medlemsavgiften skiljer sig åt lite beroende på vilket förbund du väljer att bli medlem i samt om du studerar, är nyexaminerad, tjänar under en viss nivå eller är arbetslös.

  Här kan du välja bland samtliga 21 Sacoförbund och se hur mycket respektive ordinarie medlemskap kostar. På förbundens respektive webbsidor kan du läsa mer om avgifterna och vad som ingår.

  Länkar till samtliga Sacoförbund hittar du här.

 • Saco har, som centralorganisation för de olika medlemsförbunden, självt inget uppdrag eller roll gentemot det lokalfackliga arbetet, utan det är de respektive fackförbunden som har. Förbunden samarbetar sedan på lite olika sätt inom olika branscher och arbetsmarknadssektor kring stödet för lokalfacklig verksamhet. På vår hemsida finns allmän information om lokalfackligt arbete för dig som är förtroendevald, men i övrigt är det som sagt fackförbunden som stöttar upp det lokalfackliga arbetet. Du kan ta kontakt med den lokala akademikerföreningen på din arbetsplats alternativt kontakta det Sacoförbund du är medlem i för att exempelvis meddela ditt nya uppdrag eller för att få rådgivning kring ditt uppdrag. Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga Sacoförbund.

 • På privat sektor sker en övergripande facklig samverkan inom ramen för Saco-P, en samverkansorganisation för Sacoförbund med medlemmar verksamma inom privat sektor. Totalt omfattas cirka 260 000 av Sacoförbundens medlemmar av avtal inom privat sektor.

  Fördjupad information om Saco-P.

 • Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Totalt består Saco-S av 18 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

  Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart, och tecknar grundläggande kollektivavtal om exempelvis pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

  Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S.

  Läs mer på www.saco-s.se.

 • AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 16 Sacoanslutna förbund. AkademikerAlliansen driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona som motparter. De tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension.

  Här hittar du mer information om AkademikerAlliansen www.akademikeralliansen.se.

 • Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du i stort sett alltid rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som Försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

  Läs mer om föräldralön och räkna ut hur mycket just du kan få på den här sidan.

 • Om du har frågor om lönestatistik eller vill ha lönerådgivning, kontakta ditt Sacoförbund.

 • För att ta del av hela Sacos lönestatistik behöver du vara medlem i ett Sacoförbund, men du kan utan att vara medlem göra en grov uppskattning av ditt löneläge här.

  Saco Lönesök kan du som är medlem i ett Sacoförbund orientera dig om ditt löneläge. Du kan göra lönejämförelser för att se hur ingångslönerna eller löneutvecklingen ser ut, både för din egen utbildning, ditt yrke och/eller för andra yrkesgrupper. Du kan också bryta ner statistiken på olika åldersgrupper, examensår, befattningar, regioner och arbetsmarknadssektorer. Statistiken presenteras i form av tabeller och diagram.

 • Som medlem i ett Sacoförbund har du rätt till rådgivning om bland annat lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö samt rätt till förhandlingshjälp om det skulle uppstå problem på din arbetsplats. Det kostar inget extra utan betalas genom medlemsavgiften. Det är förbundet som gör en bedömning i det enskilda fallet om hur ditt ärende ska hanteras. Kontakta ditt Sacoförbund för mer information och hjälp.

  Saco, som är en centralorganisation för akademikerförbund, erbjuder inte rådgivning till enskilda medlemmar. Vårt uppdrag är att driva akademikernas intressen i samhällspolitiska frågor. Genom opinionsbildning, egna studier och andra aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig.

 • Sacoförbunden organiserar medlemmar utifrån individens utbildning och yrke - inte utifrån arbetsgivarens sektorstillhörighet. Dagens arbetskraft är rörlig. Många arbetar under sitt yrkesliv inom olika branscher och byter mellan privata och offentliga arbetsgivare. Med du som är medlem i ett Sacoförbund behöver inte byta fackförbund när du byter arbetsplats eller sektor. Ett och samma förbund kan fortsätta ge dig stöd och råd genom hela karriären.

  Ditt Sacoförbund uppskattar dock att du meddelar om du byter arbetsplats samt om du uppdaterar dina kontaktuppgifter kontinuerligt. För att uppdatera information om dig själv loggar du in som medlem på ditt Sacoförbunds webbplats.

 • Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och ett fackförbund, som reglerar vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Kollektivavtalen ser olika ut, men oftast innehåller de regler om:

  • vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen, som exempelvis arbetsprestation, ansvar och svårighetsgrad
  • hur lönesättningsprocessen ska gå till, att anställda har rätt till lönesamtal med mera
  • hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension
  • hur stor ersättning du får vid föräldraledighet och sjukdom
  • semester: fler semesterdagar än semesterlagen
  • stöd vid omorganisation och nedskärningar
  • ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid
  • hur och när de anställda har rätt till inflytande och information om beslut, så kallat medbestämmande för de anställda
  • kompetensutveckling

  Här kan du lära dig mer om kollektivavtal och hur mycket pengar ditt kollektivavtal är värt.

 • Det finns två sätt att teckna kollektivavtal för dig som arbetsgivare. Ni kan antingen gå med i en arbetsgivarorganisation eller teckna ett hängavtal med ett fackförbund. Som medlem i en arbetsgivarorganisation har du rätt till förmåner som bland annat rådgivning och försäkringar. Det finns flera arbetsgivarorganisationer, så vänd er till den organsation som passar bäst för er verksamhet.

  Om du inte är eller vill vara med i en arbetsgivarorganisation kan du teckna ett hängavtal med det fackförbund som flest anställda är medlem i eller som passar bäst för er verksamhet. Då "hänger ni på" det avtal som fackförbundet har tecknat med arbetgivarorganisationen. Kontakta det fackförbund ni valt för att gå vidare i processen.

 • På lokal nivå samverkar Sacoförbunden i t.ex. Sacoråd och Akademikerföreningar. Det är ditt förbund som driver dina yrkesfrågor och ger dig stöd från centralt håll vid behov. Men det är de lokala föreningarna som driver mycket av det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Då kan hänsyn tas till varje arbetsplats förutsättningar.

  Ta kontakt med ditt Sacoförbund eller fråga din chef eller på personalavdelningen om du letar efter din lokala fackliga representant. De vet vem du ska vända dig till för att få hjälp i olika frågor. Förbunden och de olika förhandlingsorganisationerna ger stöd till den lokala verksamheten. Vilken förhandlingsorganisation som företräder dig beror på om du jobbar privat, statligt eller inom kommun och landsting. Du hittar mer information här

 • Ett vanligt förekommande - och full begripligt - missförstånd, är att vi här på Saco, som centralorganisation för de 21 olika Sacoförbunden, har en roll gentemot den lokala fackliga verksamhet som bedrivs inom olika avtalsområden; på företag, kommuner, myndigheter etc.  Det är istället de olika förbunden som på lite olika sätt - beroende på avtalsområde - samarbetar och stödjer det lokala facket med utbildning, stöd etc.

  Inom kommunal & regional sektor finns AkademikerAlliansen som är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund. AkademikerAlliansen driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå.

  Inom statlig sektor finns Saco-S som är en förhandlingsorganisation där 19 av 21 Sacoförbund samverkar. Saco-S är både en central part gentemot Arbetsgivarverket och via lokala Saco-S-föreningar/råd även lokal part gentemot respektive myndighet/departement. Det är tyvärr vanligt att Saco-S blandas ihop med Saco, vilket kanske inte är så konstigt – namnen är ju snarlika. 

  Inom privat sektor - med alla olika branscher - varierar förbundens samarbetsformer en hel del. Det kan finnas olika förbundssamarbeten till stöd för olika akademikerföreningar som är i lokal partsställning på ett privat företag eller bolag.

  Här kan du läsa mer om lokalt fackligt arbete

  För att få rådgivning, hjälp och stöd behöver du alltså kontakta det Sacoförbund som är ert kontaktförbund. Som enskild medlem ska du också alltså i första hand vända dig till företrädare för din lokala förening. I enskilda ärenden bör du dessutom kontakta ditt eget medlemsförbund.

Publicerad: 2020-02-24

Senast uppdaterad: 2024-05-17