Hoppa till huvudinnehåll

Privat sektor

På privat sektor sker en övergripande facklig samverkan inom ramen för Saco-P, en samverkansorganisation för Sacoförbund med medlemmar verksamma inom privat sektor.

På många arbetsplatser finns det lokalfacklig verksamhet ofta i form av en  Akademikerförening som normalt omsluter och företräder medlemmar från alla olika Sacoförbund. Föreningen har stadgar och enligt dessa utser medlemmarna sin styrelse och förtroendevalda företrädare. I de fall där arbetsplatsen saknar en förening är det istället möjligt att utse en eller flera kontaktpersoner. Totalt omfattas cirka 260 000 av Sacoförbundens medlemmar av avtal inom privat sektor.

Sacoförbunden är, var för sig eller i olika konstellationer, parter gentemot arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare. Arbetsgivarsidan består bland annat av Svenskt Näringslivs branschförbund. Avtal mellan parterna sluts branschvis. I vissa gemensamma frågor såsom pensionsavtal, förhandlar Sacoförbunden tillsammans med TCO-förbund inom ramen förförhandlings- och samverkansrådet PTK - där 26 fackförbund med tjänstemän inom privat sektor ingår. 

Inom industrisektorn finns ett utvecklat samarbete mellan Sveriges Ingenjörer, Unionen och IF Metall: Facken inom industrin. Ett annat exempel på partsställning och förbundssamarbete finns inom handels- och tjänsteområdet där 13 Sacoförbund samarbetar inom AHT, Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster. 

 

 

Publicerad: 2024-01-04

Senast uppdaterad: 2024-01-04

Dela sidan