Välkommen till Akademikerförbunden!

Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster (AHT) består av 13 Sacoförbund som samverkar för att skapa goda arbets- och anställningsvillkor för akademiker inom handels- och tjänsteområdet.

Information för arbetsgivare: Förhandlingsframställan som kollektivt rör medlemmar i något av våra medlemsförbund skickas till det kontaktförbund som ansvarar för ert kollektivavtal, se Kollektivavtal , under respektive kollektivavtal finns information om avtalsansvarigt förbund och den e-post som ska användas.