Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Bostadstillägg i haveri

Upp emot en fjärdedel av dem som skulle haft rätt till bostadstillägg får det inte. Detta går ut över de allra fattigaste av våra äldsta, skriver Ossian Wennström.

Drygt 304 000 pensionärer hade bostadstillägg i januari 2024, men när Riksrevisionen för några år sedan undersökte hur många pensionärer som kanske hade rätt till förmånen, men som inte ansökt, kom de fram till att det handlade om uppåt 100 000. Tyvärr talar inget för att situationen blivit bättre sedan dess.  

Bostadstillägget är en del av det allmänna pensionssystemets grundskydd, men till skillnad från garantipensionen är bostadstillägget behovsprövat. Individen måste alltså ansöka för att få rätt till förmånen.   

Beräkningar som Saco gjort med utifrån data från Pensionsmyndigheten visar att bland dem som är födda 1930 till 1934 (fyller 90 till 94 i år) ökade andelen med bostadstillägg från cirka 19 till 26 procent åren 2014 till 2024 (mätmånad januari). 

Mönstret att andelen med bostadstillägg i en given årskull ökar med stigande ålder är inte anmärkningsvärt. Tvärt om är det vanligt i och med att pensionärers ekonomi försämras i samband med att tidsbegränsade pensionsutbetalningar ebbar ut eller make/maka avlider.

Initiativ för att få ordning på grundskydden och inte minst det havererade bostadstillägget kan inte vänta

Eftersom bostadstillägget förutsätter en ansökan är det rimligt att anta att ju senare i livet rätten till bostadstillägg uppstår desto lägre är sannolikheten att en viss individ ska ha förmåga och ork att ansöka. Mörkertalet är därmed antagligen störst för pensionärer i högre åldrar. 

Alla som tagit del av blanketten för ansökan om bostadstillägg inser att det är lätt hänt att det blir fel. En statlig utredning bedömde nyligen att 5,7 procent av utbetalningarna av bostadstillägg är felaktiga och att 85 procent av felen är orsakade av den sökande själv. När Pensionsmyndigheten undersökte sina utbetalningar för bostadstillägg 2017 kom de fram till att beloppen i 69 procent av fallen var fel. I majoriteten av fallen var beloppen för låga.  

Uppenbart feltänk

Det är uppenbart att det är feltänk som ligger bakom dagens behovsprövning och att konsekvensernas omfattning innebär att behovet av åtgärder är akut.  Pensionsgruppen har i dagarna tagit initiativ till att utreda förslag som i bästa fall kan ge oss stärkt intjänande till den inkomstrelaterade delen av pensionssystemet och regler som innebär att överskott kan återbetalas till dem som bidragit till att de uppstått.

Detta är mycket positivt och kan på lång sikt leda till högre pensioner, men mer måste till för ett fullt fungerande pensionssystem idag.

Det är därför också viktigt att bland annat se över grundskydden och överväga möjligheterna att höja värdet på redan intjänad pension. De äldres inkomsttrygghet behöver förstärkas och livsinkomstprincipen måste gälla så att sambandet mellan arbete och pension görs tydligare. Saco uppmanar pensionsgruppen att inte vila på hanen.

Initiativ för att få ordning på grundskydden och inte minst det havererade bostadstillägget kan inte vänta. Nu är det upp till bevis för partierna.  

Ossian Wennström
Pensionsexpert Saco

Artikeln är också publicerad i Expressen 

Publicerad: 2024-04-25

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Ämne:
Pension
Dela sidan