Material

Saco tillhandahåller stödmaterial i olika former i syfte att underlätta för Sacoförbundens lokalt förtroendevalda i deras arbete. 


Beställ profilprodukter

Nu finns möjlighet för lokalt förtroendevalda att beställa Sacos profilprodukter. Syftet är att dessa i första hand ska användas av lokalt förtroendevalda vid rekrytering och marknadsföring samt som presenter vid exempelvis en gästföreläsning.