Saco driver akademikers frågor

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig. Saco ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån en värdegemenskap baserad på Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens.

Vi tror på utbildning och kunskap

Saco kämpar för ett starkare Sverige med kunskapen i centrum. Kunskap och utbildning är självklara förutsättningar för välfärd och utveckling. Vi arbetar för att utbildning och forskning ska ha hög kvalitet. Vi arbetar också för att skatte- och socialförsäkringssystemet ska främja arbete och utbildning. Det är viktigt både för samhället och för individen att det lönar sig att satsa på en akademisk utbildning.

Sacoförbunden företräder medlemmar med kunskapssamhällets viktigaste yrken. Utbildningen är grunden för akademikerns insatser, men det är i yrkeslivet som kunskaperna utvecklas till det professionella kunnandet.

Fackligt arbete och yrkesfrågor

Saco arbetar för att utveckla akademikers lön, arbetsmiljö och rättigheter. Det handlar till exempel om lönestatistik, anställningstrygghet, anställningsformer, diskriminering i arbetslivet, inflytande på arbetsplatsen, stress och om delaktighet i jobbet. Vi påverkar genom att utreda och ta fram fakta som publiceras i skrifter och artiklar. Resultaten presenteras också vid seminarier, i remissvar och där vi har möjlighet att påverka lagstiftning och andra avgörande beslut.

Sacoförbunden arbetar för att utveckla utbildning och yrkesutövning och för att stärka statusen och villkoren på arbetsmarknaden för sina professioner. Varje förbund bygger sin verksamhet utifrån den egna medlemsgruppens specifika behov. Förbunden har goda kunskaper om sina medlemmars profession och anställningsvillkor. Därför kan medlemmar erbjudas individuellt stöd anpassat efter situation, utbildning och erfarenhet. Vi anser att individuella lösningar är den trygghet som akademiker behöver på dagens föränderliga arbetsmarknad.

Ett förbund genom hela karriären

Sacoförbunden organiserar medlemmar utifrån individens utbildning och yrke - inte utifrån arbetsgivarens sektorstillhörighet. Dagens arbetskraft är rörlig. Många arbetar under sitt yrkesliv inom olika branscher och byter mellan privata och offentliga arbetsgivare. Trots detta behöver Sacomedlemmar inte byta fackförbund. Ett och samma förbund kan ge stöd och råd genom hela karriären.

Partipolitiskt obundna

Saco är partipolitiskt obundet. Det betyder inte att vi avstår från att agera i sakfrågor för att något parti tagit ställning. Det betyder inte heller att vi avstår från att samarbeta och försöka påverka politiker i sakfrågor. Utan det betyder att vi koncentrerar oss på frågor som rör akademikers anställning, utbildning, forskning och arbetsmarknad. Genom att debattera och skapa opinion ökar vi förståelsen för akademikers villkor och vikten av akademisk kompetens.

Bli medlem i ett fackförbund

Det finns 23 Sacoförbund. Du ska vara medlem i det som bäst företräder dina utbildnings- och yrkesfrågor. Se vilket förbund som är rätt för dig.

Ett medlemskap i ett fackförbund är en försäkring i arbetslivet. Som medlem i ett Sacoförbund får du bra traditionell facklig service kombinerat med personlig rådgivning av någon med goda kunskaper om ditt utbildnings- och yrkesområde. Du kan ha nytta av ditt medlemskap t.ex. när du ska söka eller byta jobb, om du ska bli chef, när du ska löneförhandla, om du blir uppsagd eller vill ha råd om pensioner. Ett fackligt medlemskap är också ett sätt att bidra till att förmånliga kollektivavtal kan förhandlas fram och att anställnings- och löneprocesser utvecklas.

Mer information om vad du får som medlem