Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Saco driver akademikers frågor

Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation. Vi har funnits som en central kraft i svensk samhällsutveckling i mer än 70 år. Genom åren har vi bidragit till förbättrade arbetsvillkor och trygghetssystem för Sveriges akademiker.

För att spela upp videon måste du godkänna kakor.

I dag består vi av 21 fackförbund som opinionsbildar, utvecklar och gör skillnad för Sacoförbundens medlemmar, 960 000 akademiker. Vi påverkar samhällsdebatten genom utredningar och fakta som blir underlag i debattartiklar och redaktionella utspel. Vi presenterar och diskuterar även våra politiska förslag vid seminarier och möten med beslutsfattare, i remissvar och i andra sammanhang där vi har möjlighet att påverka lagstiftning och andra avgörande beslut.

Vårt mål är att utveckla och förbättra löner, arbetsmiljö och rättigheter för Sveriges akademiker. Vi ser en framtid där akademiker fortsatt bidrar till ökad jämställdhet, utveckling och välstånd och där Saco fortsatt arbetar för att akademikers kunnande fullt ut respekteras och tas tillvara.

Sacos vision

Saco utvecklar Sveriges akademiker
Tillsammans utvecklar vi Sverige

Vår vision är ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och där akademisk profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan motsättning mellan yrkeskarriär och god hälsa med balans i livet.

Sacos värdegrund

Saco står upp för demokrati och människors lika värde, individens förmåga och kollektivets styrka. Vi ser att akademisk utbildning och forskning som avgörande för tillväxt och välfärd. Med nyfikenhet, kunskap och kreativitet bidrar vi till samhällsutvecklingen.

Sacofederationens gemensamma värderingar

Kongressen 2021 antog gemensamma värderingar för hela federationen, som du kan läsa mer om i broschyren Sacofederationens gemensamma värderingar (.pdf).

  • Värna demokratin
  • Skapa öppenhet och transparens
  • Ta ansvar för helheten
  • Visa förändrings- och förbättringsvilja
  • Ha mod att möta motsättningar
Publicerad: 2014-05-15

Senast uppdaterad: 2024-01-29

Dela sidan