Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Makro 2024 – Ekonomiska beslut i en klimatkris

Klimatförändringarna kräver utsläppsminskningar som ställer nya krav på företag, offentlig sektor och individer. För att nå de klimatpolitiska målen behövs ekonomiskpolitiska styrmedel som kan ha fördelningspolitiska konsekvenser. Sacos femte Makro kommer att belysa hur klimatförändringarna påverkar samhällsekonomin och de ekonomiska besluten.

Program

Här kan du se de konferensens olika delar och talare. Ett mer detaljerat program med klockslag publiceras inom kort.

Dagen avslutas med nätverksmingel för alla deltagare.

Klimatet, samhällsekonomin och politiken

Presentation av John Hassler, professor i nationalekonomi
Klimatomställningen är en strukturomvandling som kommer att kräva stora insatser. Vilka är de samhällsekonomiska effekterna av klimatförändringarna och vilka är de mest effektiva åtgärderna för att bromsa utvecklingen?

Samtal om klimatpolitikens möjligheter och begränsningar

 • John Hassler
 • Åsa Persson, ordförande i Klimatpolitiska rådet, adjungerad professor samt forskningschef och vice VD för Stockholm Environmental Institute
 • Runar Brännlund, ledamot i Finanspolitiska rådet och professor emeritus i nationalekonomi

Industrin och klimatomställningen

Presentation av Ola Bergström, professor i företagsekonomi
Det behövs betydande utsläppsminskningar för att nå EU:s klimatmål formulerade i fit-for-55. Vilka utmaningar står industrin inför och kan industristöd bidra till en snabbare anpassning?

Samtal om vad som krävs för en hållbar omställning

 • Ola Bergström
 • Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Scania
 • Markus Wråke, VD för Energiforsk

Hur påverkas penningpolitiken av klimatförändringarna?

Presentation och anslutande samtal med Anna Breman, vice riksbankschef
Klimatförändringarna och omställningen till en hållbar ekonomi kan påverka både prisstabiliteten och den finansiella stabiliteten. Hur påverkas Riksbankens arbete av klimatförändringarna och vilka är de största riskerna ur Riksbankens perspektiv?

Samtal om finansmarknadens roll i klimatomställningen

 • Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef på Handelsbanken
 • Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi
 • Marcus Svedberg, chefsekonom på Folksam

Politikersamtal

Vad är politikens förutsättningar att fatta ekonomiskpolitiska beslut som bidrar till klimatomställningen?

 • Janine Alm Ericson (MP), riksdagsledamot i finansutskottet och Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson
 • Helena Storckenfeldt (M), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet och Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson

Framtidsspanande samtal

Klimatomställningen kräver att både företag, samhälle, politik och individer hjälps åt. Hur behöver samhällsekonomin och individers beteenden förändras och vilka är de största hindren?

 • Erik Angner, professor i praktisk filosofi, doktor i nationalekonomi och författare till boken En bättre värld är möjlig
 • Annika Nordlund, docent i psykologi och ledamot i Klimatpolitiska rådet
 • Lisen Schultz, hållbarhetsforskare och vice föreståndare vid Stockholm Resilience Center
Publicerad: 2024-04-29

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Dela sidan