Sacos styrelse

Sacos styrelse består av ordförande och elva ledamöter. Göran Arrius är Sacos ordförande. Vid alla styrelsemöten är studentrådets ordförande adjungerad.

Det är Sacos styrelse som ansvarar för Sacos strategi och prioritering av verksamhetens mål och inriktning mellan kongresserna. Styrelsen beslutar varje år om det kommande årets verksamhet och budget.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Ulrika Lindstrand, Förste vice ordförande i Sacos styrelse
Forbundsordforande@sverigesingenjorer.se
Heike Erkers, Andre vice ordförande i Sacos styrelse
heike.erkers@akademssr.se
Cecilia Winberg, Ledamot i Sacos styrelse
Cecilia.Winberg@fysioterapeuterna.se
Ida Kåhlin, Ledamot i Sacos styrelse
ida.kahlin@arbetsterapeuterna.se
Johanna Jaara Åstrand, Ledamot i Sacos styrelse
johanna.j.astrand@sverigeslarare.se
Kristina Taylor, Ledamot i Sacos styrelse
kristina.taylor@psykologforbundet.se
Magnus Hedberg, Ledamot i Sacos styrelse
magnus.hedberg@akavia.se
Matz Nilsson, Ledamot i Sacos styrelse
matz.nilsson@sverigesskolledare.se
Sofia Rydgren Stale, Ledamot i Sacos styrelse
sofia.rydgren.stale@slf.se
Tobias Olsson, Ledamot i Sacos styrelse
tobias.olsson@arkitekt.se
Åsa Fahlén, Ledamot i Sacos styrelse
asa.fahlen@sverigeslarare.se
Titus Fridell, Ordförande i Saco studentråd, adjungerad i Sacos styrelse.
titus.fridell@saco.se

076-130 93 48