Sacos styrelse

Sacos styrelse består av ordförande och tio ledamöter. Göran Arrius är Sacos ordförande. Vid alla styrelsemöten är studentrådets ordförande adjungerad.

Det är Sacos styrelse som ansvarar för Sacos strategi och prioritering av verksamhetens mål och inriktning mellan kongresserna. Styrelsen beslutar varje år om det kommande årets verksamhet och budget.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Ulrika Lindstrand, Förste vice ordförande i Sacos styrelse
Forbundsordforande@sverigesingenjorer.se
Heike Erkers, Andre vice ordförande i Sacos styrelse
heike.erkers@akademssr.se

08-617 44 00

Cecilia Winberg, Ledamot i Sacos styrelse
Cecilia.Winberg@fysioterapeuterna.se

0709286113

Ida Kåhlin, Ledamot i Sacos styrelse
ida.kahlin@arbetsterapeuterna.se

08-50748803

Kristina Taylor, Ledamot i Sacos styrelse
kristina.taylor@psykologforbundet.se
Magnus Hedberg, Ledamot i Sacos styrelse
magnus.hedberg@akavia.se

08-665 29 13

070-665 29 13

Matz Nilsson, Ledamot i Sacos styrelse
Matz.Nilsson@skolledarna.se
Sofia Rydgren Stale, Ledamot i Sacos styrelse
sofia.rydgren.stale@slf.se
Tobias Olsson, Ledamot i Sacos styrelse
tobias.olsson@arkitekt.se
Åsa Fahlén, Ledamot i Sacos styrelse
asa.fahlen@lr.se

073-430 42 74

Albert Ohlin, Ordförande i Saco studentråd, adjungerad i Sacos styrelse.
albert.ohlin@saco.se