Sacos styrelse

Sacos styrelse består av ordförande och tio ledamöter. Göran Arrius är Sacos ordförande. Vid alla styrelsemöten är studentrådets ordförande adjungerad.

Det är Sacos styrelse som ansvarar för Sacos strategi och prioritering av verksamhetens mål och inriktning mellan kongresserna. Styrelsen beslutar varje år om det kommande årets verksamhet och budget.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Richard Malmborg, Förste vice ordförande i Sacos styrelse
richard.malmborg@sverigesingenjorer.se

08-613 81 43

Heike Erkers, Andre vice ordförande i Sacos styrelse
heike.erkers@akademssr.se

08-617 44 00

Ida Kåhlin, Ledamot i Sacos styrelse
ida.kahlin@arbetsterapeuterna.se

08-50748803

Magnus Hedberg, Ledamot i Sacos styrelse
magnus.hedberg@akavia.se

08-665 29 13

070-665 29 13

Mats Ericson, Ledamot i Sacos styrelse
me@sulf.se
Matz Nilsson, Ledamot i Sacos styrelse
Matz.Nilsson@skolledarna.se
Mimmi Rönnqvist, Ordförande i Saco studentråd, adjungerad i Sacos styrelse.
mimmi.ronnqvist@saco.se
Stefan Jutterdal, Ledamot i Sacos styrelse
stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se

0706249895

Ulrika Edwinson, Ledamot i Sacos styrelse
ulrika.edwinson@psykologforbundet.se
Åsa Fahlén, Ledamot i Sacos styrelse
asa.fahlen@lr.se

073-430 42 74