Sacos styrelse

Sacos styrelse består av ordförande och tio ledamöter. Göran Arrius är Sacos ordförande. Vid alla styrelsemöten är studentrådets ordförande adjungerad.

Det är Sacos styrelse som ansvar för Sacos strategi och prioritering av verksamhetens mål och inriktning mellan kongresserna. Styrelsen beslutar varje år om det kommande årets verksamhet och budget.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

Richard Malmborg, Förste vice ordförande i Sacos styrelse
richard.malmborg@sverigesingenjorer.se

08-613 81 43

Heike Erkers, Andre vice ordförande i Sacos styrelse
heike.erkers@akademssr.se

08 -617 44 59

070-622 39 78

Heidi Stensmyren, Ledamot i Sacos styrelse
Heidi.Stensmyren@slf.se
Ida Kåhlin, Ledamot i Sacos styrelse
ida.kahlin@arbetsterapeuterna.se
Magnus Hedberg, Ledamot i Sacos styrelse
magnus.hedberg@jusek.se

08-665 29 13

070-665 29 13

Malin Påhls Hansson, Ordförande i Saco studentråd, adjungerad i Sacos styrelse.
malin.pahls@saco.se

0720-78 30 54

Mats Ericson, Ledamot i Sacos styrelse
me@sulf.se
Matz Nilsson, Ledamot i Sacos styrelse
Matz.Nilsson@skolledarna.se
Stefan Jutterdal, Ledamot i Sacos styrelse
stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se
Ulrika Edwinsson, Ledamot i Sacos styrelse
ulrika.edwinson@psykologforbundet.se
Åsa Fahlén, Ledamot i Sacos styrelse
asa.fahlen@lr.se