Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Sacos globala arbete

Fackliga rättigheter är demokratiska rättigheter. Det blir allt tydligare i en värld där allt fler regimer begränsar rätten att yttra sig och organisera sig. Fackliga organisationer är ofta bland de första att förbjudas att verka i länder där auktoritära ledare har makten.

Därför är det viktigt att Saco bidrar till att stötta och bygga upp fackliga organisationer i andra länder. I en globaliserad värld är det viktigt att bra arbetsvillkor finns för alla som arbetar, oavsett i vilket land man lever.

Saco är medlem i Världsfacket International Trade Union Confederation (ITUC). Genom vårt medlemskap bidrar vi till att stötta fackliga organisationer fram för allt i Afrika, Asien och Latinamerika.

Saco är också medlem i TUAC, OECD:s fackliga rådgivande kommitté. Bland annat bidrar vi genom det arbetet till att implementera OECD:s riktlinjer för multinationella företag angående ansvarsfullt företagande. Det arbetet sker i Sverige främst via den Nationella Kontaktpunkten (NKP).

Sacos internationella arbete utgår från vårt fackliga kärnuppdrag och grundas på konventioner om mänskliga och fackliga och demokratiska rättigheter från FN och ILO. Saco är medlemmar i Svenska ILO kommittén som bland annat har till uppgift att se till att Sverige följer de ILO konventioner vi ställt oss bakom.  ILO är en organisation där regeringar, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samverkar.

Kontaktperson

Jenny Rydstedt Internationell sekreterare: EU, Union to Union samt globala frågor. jenny.rydstedt@saco.se
Publicerad: 2024-01-09

Senast uppdaterad: 2024-01-09

Dela sidan