Hoppa till huvudinnehåll

Lokalt fackligt arbete

På lokal nivå samverkar Sacoförbunden genom exempelvis Akademikerföreningar, Saco-S föreningar och Sacoråd. Det är ditt förbund som driver dina frågor och ger dig stöd från centralt håll vid behov.

Det är de lokala föreningarna som driver mycket av det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Då kan hänsyn tas till varje arbetsplats förutsättningar. Ta kontakt med ditt Sacoförbund eller fråga din chef eller personalavdelningen om du letar efter din lokala fackliga representant. De vet vem du ska vända dig till för att få stöd och hjälp.

Förbunden och de olika förhandlingsorganisationerna ger stöd till den lokala verksamheten. Vilken förhandlingsorganisation eller vilket förbund som företräder dig beror på om du jobbar inom privat, statlig eller inom kommunal- och regional arbetsmarknadssektor.

Fördjupad information om lokalt fackligt arbete inom de olika sektorerna

Publicerad: 2014-09-29

Senast uppdaterad: 2024-01-30

Dela sidan