Lokalt fackligt arbete

På lokal nivå samverkar Sacoförbunden genom exempelvis Sacoråd och Akademikerföreningar. Det är ditt förbund som driver dina frågor och ger dig stöd från centralt håll vid behov. Det är de lokala föreningarna som driver mycket av det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Då kan hänsyn tas till varje arbetsplats förutsättningar. Ta kontakt med ditt Sacoförbund eller fråga din chef eller personalavdelningen om du letar efter din lokala fackliga representant. De vet vem du ska vända dig till för att få stöd och hjälp.

Förbunden och de olika förhandlingsorganisationerna ger stöd till den lokala verksamheten. Vilken förhandlingsorganisation som företräder dig beror på om du jobbar privat, statligt eller inom kommun och region.

Privat sektor

Statlig sektor

Kommunal och regional sektor