Lokalt fackligt arbete

På lokal nivå samverkar Sacoförbunden i t.ex. Sacoråd och Akademikerföreningar. Det är ditt förbund som driver dina yrkesfrågor och ger dig stöd från centralt håll vid behov. Men det är de lokala föreningarna som driver mycket av det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Då kan hänsyn tas till varje arbetsplats förutsättningar. Ta kontakt med ditt Sacoförbund eller fråga din chef eller på personalavdelningen om du letar efter din lokala fackliga representant. De vet vem du ska vända dig till för att få hjälp i olika frågor.

Förbunden och de olika förhandlingsorganisationerna ger stöd till den lokala verksamheten. Vilken förhandlingsorganisation som företräder dig beror på om du jobbar privat, statligt eller inom kommun och landsting.

Privat sektor

Statlig sektor

Kommun & landstingssektor