Hoppa till huvudinnehåll

Kommunal och regional sektor

För medlemmar med anställning inom kommunal och regional sektor (kommuner, regioner och kommunala bolag) finns förhandlingsorganisationerna AkademikerAlliansen och Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR).

AkademikerAlliansen företräder medlemmar i 16 Sacoförbund. Sveriges Lärare, Akademikerförbundet SSR och Sveriges läkarförbund har sin partsställning via OFR, liksom även ett antal TCO-förbund. AkademikerAlliansen företräder cirka 65 000 medlemmar.

På central partsnivå förhandlar AkademikerAlliansen och Sacoförbund med partsställning via OFR om centrala avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona. Avtalen täcker villkor om pension, semester, arbetstid, omställning och trygghet etc. Avtal inom kommunal och regional sektor omfattar totalt cirka 1 miljon medarbetare och avtalsområdet är därmed ett av de största på svensk arbetsmarknad.

På lokal nivå (kommuner, regioner och kommunala bolag) samarbetar ibland Sacoförbunden frivilligt och i olika förbundskonstellationer som lokal part mot arbetsgivaren. Detta sker normalt genom ett lokalt Sacoråd och handlar om samarbete kring övergripande frågor om samverkan och arbetsmiljö. Frågor om lön, löneöversyner och lokala villkor hanteras av respektive förbund i egen lokal partsställning. 

Trots namnet ”Sacoråd” ligger dessa inte under Saco som centralorganisation. Nivån över lokala Sacoråd är i stället förbunden och råden stöds i samarbete mellan AkademikerAlliansen och Akademikerförbundet SSR. AkademikerAlliansen har även några lokala AkademikerAlliansföreningar.

Läs mer om de olika organisationerna på deras webbplatser: AkademikerAlliansens webbplats OFR och deras partsställning inom kommunal sektor: Kommun – region på OFR. De lokala Sacoråden och om lokala AkademikerAllians-föreningar

 

Publicerad: 2024-01-04

Senast uppdaterad: 2024-01-04

Dela sidan