Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

11 APRIL - 4 NOVEMBER

ONSDAG 23 MAJ

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an 13:30 - 16:30

TORSDAG 7 JUNI

Förhandlingsdelegationen

Saco, kandidaten 13:30 - 16:00

MÅNDAG 11 JUNI

Representantskapet

13:00 - 16:00