Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

24 - 25 SEPTEMBER

ONSDAG 6 NOVEMBER

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer 13:30 - 16:30

27 - 28 NOVEMBER

TORSDAG 5 DECEMBER

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer 14:00 - 17:00