Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

8 - 8 NOVEMBER

ONSDAG 29 NOVEMBER

Representantskapet

Jusek, Sandhamn 13:30 - 16:00

TORSDAG 14 DECEMBER

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an 13:30 - 16:30

TISDAG 30 JANUARI

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an 13:30 - 16:30