Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TORSDAG 6 MAJ

TISDAG 8 JUNI

ONSDAG 16 JUNI

Representantskapet

13:00 - 16:00

ONSDAG 25 AUGUSTI