Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TORSDAG 11 JUNI

TORSDAG 27 AUGUSTI

TISDAG 15 SEPTEMBER

Representantskapet

10:00 - 16:00