Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

MÅNDAG 30 MAJ

Representantskapet

DIK, Bondegatan 21 10:00 - 16:00

TISDAG 14 JUNI

TORSDAG 25 AUGUSTI

TORSDAG 22 SEPTEMBER

Representantskapet

13:00 - 16:00