Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TISDAG 28 JANUARI

Förhandlingsdelegationen

DIK 13:30 - 16:30

ONSDAG 5 FEBRUARI

Representantskapet

DIK 10:00 - 16:00

TORSDAG 27 FEBRUARI

TISDAG 24 MARS