Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TORSDAG 8 NOVEMBER

Förhandlingsdelegationen

Saco 13:30 - 16:30

27 - 28 NOVEMBER

TORSDAG 6 DECEMBER