Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TORSDAG 27 FEBRUARI

TISDAG 24 MARS

TISDAG 31 MARS

Representantskapet

DIK 10:00 - 16:00

TORSDAG 23 APRIL

Årsmöte

Information kommer