Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

12 OKTOBER - 12 NOVEMBER

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an

TISDAG 14 NOVEMBER

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an 13:30 - 16:30

ONSDAG 29 NOVEMBER

Representantskapet

Jusek, Sandhamn 13:30 - 16:00

TORSDAG 14 DECEMBER

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an 13:30 - 16:30