Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

27 - 28 NOVEMBER

Representantskapet (Internat)

Yasuragi Hasseludden

TORSDAG 5 DECEMBER

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer 14:00 - 17:00

TISDAG 28 JANUARI

ONSDAG 5 FEBRUARI

Representantskapet

DIK 10:00 - 16:00