Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TORSDAG 25 AUGUSTI

TORSDAG 22 SEPTEMBER

Representantskapet

13:00 - 16:00

ONSDAG 26 OKTOBER

Representantskapet

Digitalt 09:00 - 12:00