Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 25 AUGUSTI

TORSDAG 16 SEPTEMBER

Representantskapet

13:00 - 16:00

ONSDAG 27 OKTOBER

Representantskapet

13:00 - 16:00