Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TISDAG 31 MARS

Representantskapet

DIK 10:00 - 16:00

TORSDAG 23 APRIL

Årsmöte

Information kommer

ONSDAG 6 MAJ

TISDAG 26 MAJ

Representantskapet

DIK 10:00 - 16:00