Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TISDAG 20 MARS

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer, 1:an 13:30 - 16:30

TORSDAG 22 MARS

Representantskapet

Saco, kandidaten 10:00 - 16:00

11 APRIL - 4 NOVEMBER

TORSDAG 19 APRIL