Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 20 MARS

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer 13:30 - 16:30

TORSDAG 21 MARS

Representantskapet

Saco 10:00 - 16:00

TORSDAG 11 APRIL

Årsmöte

Meddelas senare

ONSDAG 22 MAJ

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer 13:30 - 16:30