Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TORSDAG 28 JANUARI

TISDAG 9 FEBRUARI

Representantskapet

13:00 - 16:00

TISDAG 23 FEBRUARI

TISDAG 23 MARS