Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

27 - 28 NOVEMBER

TORSDAG 6 DECEMBER

ONSDAG 30 JANUARI

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer 13:30 - 16:30

ONSDAG 13 FEBRUARI

Representantskapet

Jusek 10:00 - 16:00