Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

TISDAG 25 JANUARI

ONSDAG 9 FEBRUARI

Representantskapet

Digitalt i Teams 13:00 - 16:00

TORSDAG 24 FEBRUARI

TORSDAG 24 MARS

Representantskapet

Digitalt i Teams 13:00 - 16:00