Hoppa till huvudinnehåll

Chefens roll i lönebildningen

I broschyren – Chefens roll i lönebildningen – presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens roll i lönebildningen. 

Vi vill här ge inspiration och stöd till chefer i lönebildningsfrågor och peka på några av de förutsättningar chefer behöver för att framgångsrikt kunna arbeta med lönebildning.

Publicerad: 2014-09-29

Senast uppdaterad: 2014-12-08

Dela sidan