Hoppa till huvudinnehåll

Uttalande från parterna om dygnsvila och veckovila

Det kommer just nu många frågor om veckovila i samband med dygnsvila. Parterna på sektorn har av det skälet kommit överens om följande uttalande.

EU-domstolen slog nyligen fast att veckovila och dygnsvila är två fristående rättigheter och att en nationell veckovila som överstiger 24 timmar inte förtar arbetstagaren rätt till dygnsvila. Centrala parter utreder nu vad domen innebär för kommun och regionsektorn som tillämpar 36 timmars veckovila enligt Arbetstidslagen samt om domen föranleder att det exempelvis behöver göras ändringar i Allmänna Bestämmelser. Om så är fallet kommer det att hanteras i samband med förhandlingarna 2024. Tills dess kan en veckovila på 36 timmar där även dygnsvilan innefattas förläggas. 

Det finns vissa arbetsgivare som redan har implementerat 47 timmar i schemat, antingen sedan tidigare eller på grund av de nya reglerna om dygnsvila. Arbetsgivarna avgör om de vill fortsätta med sådan förläggning. Detta ska alltså inte uppfattas som en rekommendation om att avstå från att förlägga 47 timmars vila.

Publicerad: 2023-09-21

Senast uppdaterad: 2023-09-21

Dela sidan